Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Länsstyrelsen har beslutat att tillträdesförbudet upphävs för delar av Munkeröd

Länsstyrelsen har beslutat att minska det avspärrade området och att tillträdesförbudet inte längre ska omfatta Munkeröds industriområde väster om Norumsån. Beslutet gäller från och med den 11 november klockan 12:00.

Beslutet innebär att verksamhetsutövare och fastighetsägare till fastigheterna Munkeröd 1:60, 1:10, 1:83, 1:90 eller 1:92 nu kan komma åt sina byggnader och verksamheter utan att behöva söka och få tillstånd. Detta innebär att verksamhet inom de aktuella fastigheterna kan återgå till normal verksamhet.

Den 25 oktober skickade kommunen in underlag till Länsstyrelsen. Kommunens anlitade geotekniker har gjort bedömningen att marken är tillräckligt stabil för att kunna minska det avspärrade området och att tillträdesförbudet inte längre ska omfatta Munkeröds industriområde väster om Norumsån.

Senast uppdaterad