Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Insatser under 2023 för bättre företagsklimat i kommunen

Under 2023 har det genomförts flera insatser för att förbättra företagsklimatet i Stenungsunds kommun och arbetet fortlöper.

Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta välja Stenungsund. I Stenungsunds kommun ska det vara enkelt att driva företag och varje möte ska präglas av ett positivt bemötande, enkla och rättssäkra processer och samverkan med externa aktörer för att stödja nyföretagande.

Under 2023 har kommunen jobbat på flera olika sätt med denna fråga utifrån det näringslivsstrategiska programmet som antogs under året. Kommunen blev under hösten antagen till svenskt näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre lokalt näringslivsklimat och det är kommunledning och representanter från flera verksamheter i kommunen som deltar. Arbetet med service och bemötande pågår på olika sätt i flera verksamheter, vilket vi hoppas ger resultat. Kommunen är numera ansluten till Serverat, som finns på Verksamt.se. Syftet med Serverat är att underlätta för företagare att söka tillstånd genom att en checklista och länkar till kommunens hemsida för olika tillstånd.

För att visa på sambandet mellan utvecklingen i våra samhällen och betydelsen av framgångsrik industri har Stenungsunds kommun under 2023 gått med i nätverket Svenska Industrikommuner. Samverkan med våra lokala kemiföretag har intensifierats under 2023 och vi arrangerade bland annat omställningskonferensen Formel Framtid tillsammans med Hållbar kemi. Syftet med Formel Framtid är att stärka varumärket Stenungsund som en attraktiv och hållbar näringslivskommun samt som nav för en kemiindustri, som ligger i framkant när det gäller omställning och innovation.

Tillsammans med Företagarna Stenungsund & Tjörn och ST-tidningen arrangerades Frukostklubben under året och kommunledningen gjorde flera intressanta och givande företagsbesök hos företag i Stenungsunds kommun. Som ett led i arbetet med att bekämpa brott mot företag har det brottsförebyggande arbetet fortsatt.

Vårt arbete fortsätter och vårt mål är att stötta dig och ditt företag att utvecklas. Nu ser vi framemot att fortsätta arbeta för ett bättre företagsklimat även under 2024. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller funderingar.

Senast uppdaterad