Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Fortsatt starkt företagsklimat i Stenungsunds kommun

Hur enkelt är det att söka bygglov eller tillstånd, får man den hjälp man behöver? Det är en av de frågor som besvaras i Insikt, en mätning som genomförs årligen av Sveriges kommuner och regioner för att ta tempen på företagsklimatet i en kommun.

Torsdagen den 21 april släpptes resultatet för 2021 års Insiktsmätning. I den senaste mätningen av den kommunala servicen till företagen når Stenungsund ett totalt NKI (nöjd kund-index) på 71. Det anses vara ett högt betyg enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR – då krävs ett NKI på minst 70.

Mätningen visar att Stenungsunds kommun har lyft sig gällande ärenden kopplat till miljö- och hälsoskydd.

– Det är glädjande att se att det fina arbete som görs, uppskattas av företagarna, säger Jessica Waller, näringslivschef i Stenungsunds kommun.

Resultatet visade även att kommunen har tappat i servicen gällande brandskydd och bygglov. Det totala NKI hamnar i år på 71, vilket är en minskning från 74 föregående år.

– När det gäller bygglov har kommunen infört digital bygglovsansökan, där företagaren kan söka bygglov via dator eller telefon och även följa sitt ärende online. Det finns också sedan några månader tillbaka bygglovshandläggare med fokus på företagens bygglov. Vi fortsätter vårt förbättringsarbete och är mitt i processen med att ta fram ett nytt näringslivsstrategiskt program, där näringslivet är involverade och där detta är viktiga frågor, säger Jessica Waller, näringslivschef i Stenungsunds kommun.

För andra året i rad får kommunerna i Göteborgsregionen ett högt snittbetyg för sitt företagsklimat. Mölndals stad kammar hem ett toppbetyg från sina företagare, och Lilla Edet klättrar mest i regionen.

Fakta om Insikt

  • Insikt 2021 är den nionde undersökningen som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) genomfört över hela landet tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen.
  • Insikt mäter den kommunala servicen inom sex myndighetsområden – brandskydd, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.
  • Mätningen omfattar sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
  • Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed stärka företagsklimatet.
  • I den nya mätningen har 2 544 företag i Göteborgsregionen gett sina synpunkter på servicen.

Senast uppdaterad