Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Stenungsundsborna sopsorterar bra - men kan bli bättre!

Stenungsunds kommun har låtit analysera innehållet i soppåsen från cirka 600 hushåll i kommunen. Resultatet visar att stenungsundsborna kan bli bättre på att sortera och återvinna sitt avfall.

Soppåsen ska bara innehålla restavfall

Tanken är att det avfall som slängs i den vanliga soppåsen bara ska bestå av restavfall, alltså inte farligt avfall eller avfall som går att återvinna på annat sätt. Restavfall kan vara blöjor, tops, gamla gympaskor, hushållspapper, bullpapper, vanliga kuvert och dammsugarpåsar.

Matavfall och förpackningar i vanliga soporna

Vartannat år analyserar Stenungsunds kommun innehållet i våra vanliga soppåsar och matavfallspåsar som vi slänger för att undersöka hur hög andel av innehållet som borde ha gått till återvinning eller som är felsorterat.

Resultatet från plockanalysen av restavfallet från hösten 2021 visar att invånarna fortsatt slänger både matavfall och förpackningar i vanliga soporna. 64 procent av påsarnas innehåll borde istället har hamnat i återvinningen. Hela 25 procent av det som slängs i den vanliga soppåsen är matavfall.

Bättre - från 32 till 40 procent

Men på en punkt har Stenungsundsborna börjat sortera mer rätt. Jämfört med förra mätningen består påsen av 32 procent tidningar och förpackningar mot tidigare 40 procent.

Michael Kööhler är ansvarig chef på avfallsenheten i Stenungsunds kommun.

– Att andelen tidningar och förpackningar i påsen har sjunkit är positivt! Men att hela 25 procent av det som slängs i soppåsen är matavfall är synd. Matavfallet rötas och blir till biogas och biogödsel som används som gödning på jordbruksmark, vilket sluter kretsloppet från bord till jord. Matavfall är så lätt att sortera ut hemma, redan under diskbänken, det borde vara noll, säger han.

Senast uppdaterad