Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Ändring av ansvar för snöröjning av enskilda vägar

Från nästa vintersäsong 2020/2021 kommer kommunen inte längre att snöröja enskilda vägar. Beslutet fattades av kommunfullmäktige den 13 juni i år. Kommunen rekommenderar väghållare för enskilda vägar att redan nu börja undersöka alternativ för snöröjning.

Kommunen kommer fortsatt ansvara för snöröjningen av allmänna kommunala vägar, gång- och cykelbanor. Beslutet som fattats gäller enskilda vägar. Halkbekämpningen har väghållarna för enskilda vägar redan sedan tidigare ansvar för.

– Idag ansvarar väghållare för enskilda vägar för halkbekämpning av dessa. Från nästa vinter, alltså 2020/2021, tillkommer också ansvaret för själva snöröjningen. Vi vill gå ut med information om detta då alla kanske inte uppmärksammat beslutet. Eftersom det finns många enskilda vägar i kommunen rekommenderar vi också väghållarna att redan nu börja undersöka alternativ för snöröjning, säger Daniel Jerling, sektorschef för Samhällsbyggnad.

I Kartportalen finns information om kommunens vägar

I Kartportalen finns information om vilka vägar som fortsatt kommer att snöröjas av kommunen eller Trafikverket. Övriga vägar är enskilda.

Kartportalen Länk till annan webbplats.

Kommunalt bidrag för snöröjning

Kommunen håller på att utreda ett kommunalt bidrag för snöröjning och vem som kommer att ha rätt att ansöka om det. Beslut om detta kommer under första kvartalet 2020, information kommer då att läggas på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad