Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Skrattande ridhäst i spilta hos Stenungsunds ridklubb.

Fotograf: Mikael Sjöberg/ridsport.se

800 000 kronor till föreningslivet i Stenungsund för energieffektivisering

Kommunens energi och klimatrådgivare har besökt flera föreningar med egna anläggningar i Stenungsunds kommun och gett dem råd i åtgärder de kan göra för att bli mer energisnåla.

Två föreningar som har gjort extra stora insatser är Stora Höga Ridklubb och Stenungsunds Ridklubb. De har de senaste två åren bytt ut belysning i stall och ridhus till LED, installerat nya ljusinsläpp i ridhusen för att slippa tända lamporna på dagtid och installerat värmeluftspump i klubbhus.

Insatserna har finansierats med många ideella timmar, 250 000 kronor i anläggningsstöd från kommunen och 540 000 kronor från Riksidrottsförbundet.

Vill du också sänka din energiförbrukning?

Energi och klimatrådgivning är en kostnadsfri rådgivning för företag, hushåll och organisationer. Till exempel när du:

  • Vill minska din energianvändning.
  • Har frågor kring olika uppvärmningssystem.
  • Undrar över egen elproduktion, till exempel solceller.
  • Har frågor kring transporter och miljö.

Du kan också få energi och klimatrådgivning hos oss.

Senast uppdaterad