Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Fastighet anläggning och byggnation

Bygg hemsida gys ny

Programmet för dig som gillar hantverk

I det här programmet får du utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom anläggning och byggnation. Hos oss kan du välja intriktningen byggnation.

Byggnation:
Inom byggnation får du arbeta med t.ex. gjutning av betong, murarbeten och träarbeten. Andra arbetsuppgifter inom byggnation kan till exempel vara byggnadsarbete i olika material, måleriarbeten och reparationer av byggnader.

När du läser anpassat program för fastighet, anläggning och byggnation, med inriktning byggnation, samläser du med en gymnasieklass på gymnasieskolans byggprogram. Du följer gymnasieklassens schema i de programgemensamma kurserna (kurser inom bygg). Du ingår då i en större klass men ofta finns extra personal med i gruppen som stöd. När gymnasieklassen ska ha andra kurser så som matte, engelska, svenska kommer du till vårt klassrum och läser dina gymnasiegemensamma kurser med andra elever på Anpassad gymnasieskola. Här sker undervisningen i små grupper och du få mycket stöd och hjälp. Din utbildning består av en hel del APL (arbetsplatsförlagt lärande).
När du löser anpassat program för fastighet, anläggning och byggnation med inriktning fastighet gör di utbildningens programgemensamma kurser genom APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det gör du tre dagar i veckan.

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad