Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Hälsa, vård och omsorg

vård hemsida gys

En serviceinriktad utbildning

Är du intresserad av människor och vill lära dig mer om arbete inom tex äldrevård och förskola?

Här får du utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg, tex hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag och utevistelse. Du utvecklar dessutom dina kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor samt om olika former av hälsofrämjande arbete.

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen.

När du läser anpassat program för hälsa, vård och omsorg går du integrerad med en gymnasieklass på gymnasieskolans vård -och omsorgsprogram. Du följer gymnasieklassens schema i de programgemensamma kurserna (kurser inom vård och omsorg). Du ingår då i en större klass men ofta finns extra personal med i gruppen som stöd. När gymnasieklassen ska ha andra kurser så som matte, engelska, svenska kommer du till vårt klassrum och läser dina gymnasiegemensamma kurser med andra elever på Anpassad gymnasieskola. Här sker undervisningen i små grupper och du få mycket stöd och hjälp.

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad