Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Publicerad:

Klassindelning årkurs 1

På vissa av våra program finns flera klasser. Vilken klass du blivit placerad i får du reda på i samband med uppropet. Klassindelningen sker utefter en fördelning av kön, bostadsort, specialidrott, språk mm.

Endast dokumenterade sociala, psykologiska, mediciniska och pedagogiska skäl beaktas vid önskemål om klassbyten.

Elev kontaktar mentor om eleven anser sig ha dokumenterade sociala, psykologiska, mediciniska och pedagogiska skäl som kan ge grund för ett klassbyte.

Vårdnadshavare och elev skriver ett brev/ mail med skäl för klassbyte. Där ska också dokumentation som styrker klassbyten finnas. Rektor är mottagare av underlaget. Elevhälsoteamet kontaktar vid behov avlämnade skolas Elevhälsoteam. Mentor i nuvarande klass ger rektor underlag kring situationen för eleven i klassen.

Rektor beslutar om eventuellt klassbyte.

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad