Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hemsjukvård

Om du på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till den kommunala hemsjukvården. Du kan få hemsjukvård i hemmet eller på ett boende där vi har ansvaret.

Hemsjukvården bygger främst på planerad sjukvårdsverksamhet, mer akuta ärenden sköts alltid hos vårdcentralen. Besöker du i normala fall vårdcentralen och blir tillfälligt sjuk, ska du vända dig dit.

Vem kan ansöka om hemsjukvård?

Bor du på ett särskilt boende, exempelvis äldreboende eller gruppbostad, har du hemsjukvård från oss. Du kan även ha rätt till hemsjukvård i din bostad om du har ett varaktigt behov av vård och omsorg i hemmet.

Vårdbehovet prövas alltid individuellt och planeras i samråd med den enskilde, närstående och hemsjukvården. Arbetet i hemsjukvården regleras i hälso- och sjukvårdslagen.

Vem hjälper mig?

Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut (tidigare sjukgymnast).

Du kan få hemsjukvård i hemmet eller på ett boende där vi har ansvaret, som äldreboende, korttidsboende eller boende med särskild service. Ibland kan Hemsjukvården delegera sjukvårdsuppgifter till hemtjänsten eller boendets personal, exempelvis när det gäller att ge läkemedel eller viss träning. Läkarinsatser i hemsjukvården sköts alltid av läkare från vårdcentralerna.

I Stenungsund finns sjuksköterskor tillgängliga dygnet runt för patienter inskrivna i hemsjukvården. Fysioterapeuter och arbetsterapeuter finns tillgängliga måndag- fredag.

Hemsjukvården samarbetar med bland annat primärvård, sjukhus och hemtjänst.

Hjälp utifrån dina behov

Det är den legitimerade sjukvårdspersonalen som bedömer om du har rätt till hemsjukvård. Hemsjukvården kan hjälpa dig med vissa sjukvårdsinsatser, utifrån dina behov, exempelvis:

  • medicinering
  • sårbehandling
  • smärtlindring
  • rehabilitering/habilitering
  • hjälpmedel bedömning inför bostadsanpassning

Hur ansöker jag om hemsjukvård?

Du ansöker om hemsjukvård via vårdcentralen.

Behöver du läkare?

Om du är i behov av en läkare ska du kontakta din vårdcentral.

Vad kostar det att få hemsjukvård?

Har du hemsjukvård betalar du ett fast belopp per månad oavsett antal besök. Avgiften ingår i maxtaxan.

Avgifter för vård och omsorg

Sidan uppdaterad: 2024-05-23

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.