Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och dödsboanmälan.

Begravning

Som närstående kan du själv ta hand om begravningen, men det vanliga är att man tar hjälp av en begravningsbyrå. Utifrån den avlidnes önskemål kan ni ha en borgerlig begravning, hålla den i kyrkan eller annat religiöst samfund.

Borgerlig begravning

En begravningsbyrå kan hjälpa dig att utforma den borgerliga begravningen men det finns inget som hindrar att anhöriga själva ordnar den.

I en borgerlig begravning väljer du om du vill ha religiösa inslag eller inte. Det styrs inte av någon lag utan du väljer lokal, musik, sång och andra inslag. Den som leder en borgerlig begravning kallas för officiant eller begravningsförrättare. Vem som helst kan leda begravningen. Det är vanligt att det är en anhörig till den avlidne.

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter och lokal för begravningsceremonin. Är du medlem i Svenska kyrkan har du rätt till begravningsakt i kyrkan.

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till en enkel begravning och de anhöriga inte själva vill eller kan stå för kostnaderna går det att söka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten.

Ekonomi och ekonomiskt bistånd

Om ingen anhörig finns som kan ordna begravningen

Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med begravningen ska den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att ansvara för begravningar för människor som bor i Sverige, det vill säga även för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. För att ta tillvara dessa personers intressen utser länsstyrelserna begravningsombud.

Läs mer om begravningsombud på Länsstyrelsens webbplats.

Begravningsombud Länk till annan webbplats.

Begravningsombud åren 2023-2026

Magnus Rönnmark
Telefon 0722-32 76 57
magnus.ronnmark@telia.com

Dödsboanmälan

När en person avlider ska normalt bouppteckning göras efter den döde. Detta kan du som anhörig göra själv eller få hjälp av begravningsbyrå eller bank.

Om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än kostnader i samband med begravningen kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan. Det är den avlidnes dödsbodelägare som ansvarar för att göra en sådan, inom två månader från dödsdagen.

Dödsboanmälan innebär att vi gör en kostnadsfri sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder.

Det krävs för en dödsboanmälan

  • Att det inte finns några pengar eller andra tillgångar kvar i dödsboet efter eventuell bodelning och att hela eller delar av begravningen är betald.
  • Att den avlidne inte ägde någon del i fast egendom, hus och villa, eller tomträtt (i Sverige eller utomlands).
  • Att den avlidne var bosatt i Stenungsunds kommun.

Tillgångarna ska vara orörda innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan kan göras.

Att tänka på vid ansökan om dödsboanmälan

  • Stoppa de betalningar som dras via autogiro, inbokade överföringar och eventuella fullmakter så snart det går efter dödsfallet.
  • Avvakta med inbetalning av fakturor. Som dödsbodelägare så ärver ni personligen inte den avlidnes skulder och kan därför inte själv få betalningsanmärkningar för obetalda fakturor.
  • Ta reda på om försäkringar finns.
  • Om den avlidne bott själv i hyresrätt ska hyresavtalet till boendet sägas upp.
  • Säg upp andra abonnemang som el, telefon, tidning med mera.
  • Gör adressändring till den som ska förvalta dödsboet. Det gör du på den blankett som Skatteverket skickar till dödsboet.

Dödsboet kan vara berättigat till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden. Maxbeloppet för ekonomiskt bistånd är 50 procent av prisbasbeloppet som räknas upp varje år.

Avdrag görs med vad dödsboet har för tillgångar på dödsdagen samt eventuell pension som kommer in.

Kontakt

Kontakta dödsbohandläggare via kommunens kontaktcenter eller via vår e-tjänst Kontakta kommunen.

0303 - 73 00 00

Kontakta kommunen

Efterlevnadsguiden

Efterlevnadsguiden ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära.

Efterlevnadsguiden Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-05-23

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.