Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hemlös

Hemlöshet kan se ut på många olika sätt. Vissa hamnar i hemlöshet på grund av droger och missbruk. Ibland är orsakerna helt andra. Bostadsmarknaden är särskilt tuff för den som saknar arbete och inte har ett kontaktnät av vänner och familj.

Om du saknar boende eller riskerar att bli vräkt så kan vi ge dig råd och stöd

Du som är hemlös, har varit hemlös eller riskerar att bli det vet hur påfrestande det kan vara. Vi kan ge dig stöd och vägledning i vad du kan göra för att försöka lösa din situation.

Om du har en bostad och riskerar att vräkas på grund av skulder eller annat kan du kontakta en socialsekreterare på Försörjningsstödsenheten. Här kan du få mer information och rådgivning.

Kontakta oss via Kontaktcenter.

Vad kan kommunens socialtjänst göra?

Socialtjänsten kan i de flesta fallen inte hjälpa dig med boende. Vi kan däremot ge dig vägledning och stöd i hur du ska göra för att få bostad. Vi på socialtjänsten kan bara hjälpa dig med boende om det är helt omöjligt för dig att själv lösa din situation på grund av exempelvis missbruk, psykisk ohälsa eller annan social problematik. Vi kan också hjälpa dig med akutboende.

Vad kan du själv göra?

Det är oftast du själv som ansvarar för att lösa din boendesituation. Det finns mycket som du kan göra för att öka dina chanser till att få bostad. Du kan till exempel:

  • ställa dig i kö för bostad hos olika hyresvärdar och i flera olika städer:
    Hitta bostad
  • söka olika boendealternativ på internet (exempelvis som inneboende eller andrahandskontrakt)
  • fråga vänner och bekanta om de kan hjälpa till på något sätt. Känner de till någon som hyr ut boende?

Bostad Först

Vi håller på att implementera metoden Bostad Först som riktar sig till dig som har varit hemlös länge och kanske har en komplex social situation. Du kan ha beroendeproblematik med eller utan psykisk ohälsa och du kan ha bott på olika slags boenden utan att det har blivit bra för just dig. I Bostad Först arbetar de målinriktat för att hjälpa de boende att kunna bo kvar i sin bostad, att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande och hitta sociala sammanhang.

Kontakta oss via Kontaktcenter för att få veta mer.

Utsatt för våld eller hot

Är du utsatt för våld, hot eller andra övergrepp och kan vara i behov av stöd och hjälp, kontakta oss via kontaktcenter, utanför kontorstid kontakta socialjouren.

Om du eller en närstående befinner er i en akut fara för liv och hälsa, ska ni alltid ringa 112. Misstänker du att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till Polisen och till socialtjänsten. Vid pågående brott mot barn ring alltid 112.

Viktiga telefonnummer

Nyanländ flykting och asylsökande

För nyanlända flyktingar och asylsökande är det Migrationsverket som ansvarar för boendet, om du inte själv väljer att bo i ett eget ordnat boende.

Sidan uppdaterad: 2024-03-20

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.