Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Närvårdssamverkan - SIMBA

Tillsammans med kommunerna Tjörn, Kungälv och Ale samverkar Stenungsunds kommun med Västra Götalandsregionen genom organisationen SIMBA. Denna närvårdssamverkan är till för dig som har behov av samordnad vård från både kommun och region.

Helhetssyn

För att stärka din hälsa och minska ditt framtida behov av vård behöver kommun och region samverka för att använda resurserna i närområdet på bästa sätt. Det handlar om att ha en helhetssyn, en kontinuitet och att arbeta tillsammans med ett hälsofrämjande arbetssätt. Du som får vården ska inte uppleva att du får vård från olika ställen (till exempel sjukhus, vårdcentral och hemsjukvård i kommunen) utan att det är vård anpassad för dig oavsett vem som ger den.

Vem är SIMBA till för?

SIMBA är till för alla invånare, som har behov av stöd, hjälp och/eller samordnade vård- och omsorgsinsatser från vårdcentral, kommun, sjukhus och andra vårdgivare. Vi samverkar på olika nivåer – i politiken, på förvaltningar och i verksamheter.

Vilka är det som samarbetar?

  • Regionens öppna hälso- och sjukvård – till exempel vårdcentraler, rehab, tandvården, Regionhälsan, Habilitering och hälsa.
  • Kommunal vård, omsorg, socialtjänst och elevhälsa i kommunerna Tjörn, Stenungsund, Ale och Kungälv
  • Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kungälvs sjukhus

Sidan uppdaterad: 2024-03-12

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.