Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Demens

Demens är en beteckning för en rad symtom med mycket olika bakgrund. Symtomen beror på förvärvade skador i nervceller eller nervbanor i hjärnan. På denna sida hittar du information om det stöd och hjälp som erbjuds av oss vid demens.

Exempel på symtom kan vara försämrad koncentrationsförmåga, svårigheter att hitta ord, svårigheter med inlärning och minne. Demenssjukdom är en kronisk livslång sjukdom där endast lindrande vård bedrivs idag.

Verksamheter för demenssjuka

Hos oss finns följande verksamheter för demenssjuka:

Dagverksamheten

Dagverksamheten är för personer med nedsatt minnesfunktion och behöver stöd i sin vardag.

Dagverksamhet

Korttidsplats

Vi erbjuder korttidsplats med inriktning demens till dig som har nedsatt minnesfunktion. Målsättning är att under en kortare period de dig extra tid för återhämtning efter till exempel sjukhusvistelse eller för att ge dina anhöriga avlösning. Det finns även ett akutrum som kan användas med kort varsel dygnet runt.

Korttidsplats

Hemtjänst

Hemtjänsten erbjuder omsorgstagaren ett personligt, socialt, existentiellt och praktiskt stöd. Stor vikt läggs även vid anhörigstöd och anhörigas behov av avlösning.

Hjälp i hemmet, hemtjänst

Särskilt boende

Då inte längre hemtjänstens insatser är tillräckliga, finns möjligheter att erbjuda särskilt boende. I Stenungsund finns tre särskilda boenden, Tallåsen, Hällebäck och Pressaregården. På dessa boenden finns både omvårdnads- och demensboenden.

Boenden för äldre

Du som anhörig blir också påverkad

Demenssjukdom är också den anhöriges sjukdom. Att leva nära och vårda en person med demenssjukdom innebär ofta fysiska, psykiska, sociala och existentiella påfrestningar över lång tid. Eftersom kunskapen hos allmänheten ofta är liten om denna sjukdom, möts den sjuke och dennes anhöriga ofta av en oförstående omvärld.

Ansöka om stöd för anhörig

Anhöriga och andra personer som vårdar eller stödjer en närstående kan ansöka om bistånd för sitt eget behov av stöd. Stor vikt läggs vid anhörigas behov av avlösning. Avlösning via hemtjänsten, som i första hand avser vardagar, prövas utifrån den enskildes behov. Avlösning kan ske i hemmet, på dagverksamhet, eller genom växelvård på korttidsenheten. Syftet är att genom insatser till den enskilde stötta den anhörige/närstående och ge denne möjlighet till egen aktivitet. Kontakta någon av våra biståndshandläggare via Kontaktcenter.

Anhörigstöd

Du som anhörig kan också kontakta oss för stöd och råd.

Anhörigstöd och avlastning

Sidan uppdaterad: 2024-04-05

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.