Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Korttidsplats

På en korttidsplats får du vara under en tillfällig, kort period, för till exempel rehabilitering efter en sjukhusvistelse innan du återvänder hem till din bostad. Det kan även finnas ett behov av korttidsplats med regelbundna intervall för att avlasta en anhörig till dig. För att kunna få korttidsplats krävs ett särskilt biståndsbeslut.

När kan du beviljas korttidsplats?

  • Efter sjukhusvistelse om du har svårt att klara dig hemma och/eller är i behov av rehabilitering under en begränsad tid.
  • I form av växelvistelse för att avlasta anhörig.
  • Tillfälligt vid akuta situationer då anhörig för egen del har behov av vård och du inte kan vara hemma med hemtjänstinsatser.

Hur gör jag för att ansöka om korttidsplats?

För att ansöka kontaktar du en av kommunens socialsekreterare. Antingen via kontaktcenter på nummer 0303-73 00 00 eller via vår e-tjänst Kontakta kommunen.

Kontakta kommunen

Vad händer sedan?​

Du träffar en socialsekreterare och ni går tillsammans igenom din situation. Om du vill får du gärna ha med en anhörig eller närstående vid mötet. Socialsekreteraren fattar därefter ett beslut utifrån socialtjänstlagens föreskrifter och dina möjligheter och behov.

Du får ett skriftligt beslut från socialsekreteraren där det tydligt står vad du har blivit beviljad eller varför du har fått avslag på din ansökan.

Överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan kan du få hjälp av en socialsekreterare med att överklaga beslutet. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du har fått ditt beslut.

Att överklaga beslut

Vad kostar det?

Vid korttidsplats betalar du en avgift för maten samt en omvårdnadsavgift för hjälpen som du får.

Avgifter för vård och omsorg

Kontakt korttidsenheten

Syrengården: 0303-73 85 50

Vi har sekretess

Du som har ett ärende hos socialtjänsten blir registrerad i ett personregister. De uppgifter som finns i registret skyddas av sekretess och alla anställda har tystnadsplikt.

Sidan uppdaterad: 2024-05-17

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.