Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Våld i nära relationer

Barn, ungdomar och vuxna som blivit utsatta för våld, hedersrelaterat våld och förtryck eller andra övergrepp i nära relation kan få stöd och hjälp. Den som är utsatt har rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten. Även du som använder eller har använt våld i en nära relation kan få hjälp att förändra beteendet.

I akuta situationer

I en akut situation, ring 112.

 

Kontakt med Polisen

Om du har frågor eller vill lämna tips om våld kan du kontakta polisen på 114 14.

Vad är våld i nära relation?

Våld i nära relation är att bli illa behandlad av någon som står dig nära, till exempel din partner, föräldrar eller andra släktingar. Ibland kan våldet vara så kallat hedersrelaterat våld. Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt.

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra det den vill.”

- Per Isdal, psykoterapeut och författare.

Stöd och hjälp från oss

Du kan söka stöd från oss om du till exempel:

  • känner dig rädd och hotad.
  • har blivit slagen.
  • känner dig kontrollerad eller isolerad.
  • har tvingats till sexuella handlingar mot din vilja.
  • har tvingats till att göra något mot din vilja.

Du kan få råd och stöd genom en socialsekreterare på vår vuxenenhet. Tillsammans kan ni gå igenom din situation och ditt hjälpbehov samt göra en risk-och skyddsbedömning. Det finns också olika verksamheter som du kan vända dig till för stöd och hjälp. Du kan vid behov till exempel få hjälp med samtalsstöd, kontakt med andra myndigheter, ekonomiskt bistånd och tillfälligt boende.

Har du blivit eller är utsatt för våld behöver du inte hantera det ensam. Du kan få hjälp! Ofta brukar det hjälpa att prata med någon. Du kan till exempel prata med någon du känner, någon som jobbar med unga eller med en stödverksamhet på nätet.

Går du i skolan kan du vända dig till Elevhälsan

Barn- och elevhälsa

UMO - din ungdomsmottagning på nätet

UMO Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagningen

Telefon: 010-473 38 70
Adress: Strandvägen 23 A

Socialtjänsten har en enhet för barn och unga

Du kan fråga efter enheten för barn och unga via kommunens kontaktcenter 0303 - 73 00 00

Du kan också besöka oss på¨socialtjänsten. Vi har en reception i kommunhuset på Strandvägen 15.

Socialjouren

Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa.

Socialjour

Barnahus

Stenungsunds kommun är kopplade till Barnahus Fyrbodal där åklagare, polis, socialtjänst och hälso-och sjukvård samverkar kring barn som misstänks vara utsatta för brott.

Barnahus Fyrbodal Länk till annan webbplats.

Tjejjouren Väst

Tjejjouren Väst Länk till annan webbplats.

Pelikanen

Stöd och råd till dig som är ung och lever i en miljö där det finns missbruk, våld eller psykisk ohälsa. Pelikanen drivs av Svenska kyrkan i Stenungsund, Stenungsunds kommun och Kungälvs sjukhus. Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 0303-660 34

Pelikanen Länk till annan webbplats.

Killfrågor.se

Är du glad, arg eller orolig över något? Killfrågor.se är för dig mellan 10 och 18 år. Här kan du chatta med en vuxen volontär om vad du vill. Du kan vara helt anonym.

Killfrågor.se Länk till annan webbplats.

Bris - barnens hjälptelefon

Telefon: 116 111

Om du behöver rådgivning och information eller är i akut behov av boende eller ekonomiskt stöd ska du i första hand vända dig till socialtjänsten.

Socialtjänstens vuxenenhet

Besök

Strandvägen 15
Stängt för lunch alla dagar mellan klockan 12.00-13.00.

E-post

socialtjanst@stenungsund.se

Mottagningstelefon

Måndag till fredag kl 09.00-10.00

Telefon: 0303-73 81 58

Reception Individ- och familjeomsorg

0303-73 81 33

Stängt för lunch alla dagar mellan klockan 12.00-13.00.

Socialjouren

Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa.

Socialjour

Sjukvårdsupplysningen 1177

Sjukvårdsupplysningen Länk till annan webbplats.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen kan stötta vuxna som behöver hjälp att komma vidare ut ur bekymmer och problem som rör de nära relationerna. Vi vänder oss till vuxna boende på Orust, Tjörn och Stenungsund.

Telefon: 0303-73 90 00

Familjerådgivning och stöd

Kvinnojouren

Kvinnojouren i Stenungsund arbetar med kvinnor och barn som utsätts för våld eller hot om våld.

Telefon: 0303-846 79 (jourtelefon)

Kvinnojouren Stenungsund Länk till annan webbplats.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats.

Stödlinjen för män

Försöker din partner kontrollera dig eller är du utsatt för våld och hot i din relation? Du kan ringa stödlinjen som är öppen varje dag. Samtalet är gratis och du är anonym.

Stödlinjen för män Länk till annan webbplats.

Tel: 020- 80 80 80

Mansjouren.se

Mansjouren är en ideell förening som lyssnar och ger samtalsstöd till män som behöver någon att prata med. Mansjouren erbjuder bland annat telefonjour och olika samtalsgrupper.

Mansjouren Länk till annan webbplats.

Brottsofferjouren BOJ

Vi hjälper dig som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är närstående.
Jourtelefon: 116 006 (öppet dygnet runt)

E-post: info@fyrbodal.boj.se

Brottsofferjouren Länk till annan webbplats.

Svenska Kyrkans samtalsmottagning

Behöver du prata med någon? Vi erbjuder stödsamtal, krissamtal, själavårdssamtal och parsamtal. På samtalsmottagningen arbetar präst och diakon.

Telefon: 0303-660 22

Svenska kyrkans samtalsmottagning Länk till annan webbplats.

Om du har problem med aggressivitet, har använt eller använder våld, är det extra viktigt att söka hjälp. Allt våld skrämmer och skadar den som blir utsatt - särskilt barn - men våldet skadar också den som använder det. Du kan få samtalsstöd av behandlare, för att få stöd och hjälp kontakta Vuxenenheten inom Socialtjänsten eller Familjerådgivningen.

Socialtjänstens vuxenenhet

Besök

Strandvägen 15
Stängt för lunch alla dagar mellan klockan 12.00-13.00.

E-post

socialtjanst@stenungsund.se

Mottagningstelefon

Måndag till fredag kl 09.00-10.00

Telefon: 0303-73 81 58

Reception Individ- och familjeomsorg

0303-73 81 33

Stängt för lunch alla dagar mellan klockan 12.00-13.00.

Socialjouren

Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa.

Socialjour

Sjukvårdsupplysningen 1177

Sjukvårdsupplysningen Länk till annan webbplats.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen kan stötta vuxna som behöver hjälp att komma vidare ut ur bekymmer och problem som rör de nära relationerna. Vi vänder oss till vuxna boende på Orust, Tjörn och Stenungsund.

Telefon: 0303-73 90 00

Familjerådgivning och stöd

Välj att sluta

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot dina anhöriga. Du får råd och stöd och kan få hjälp vidare till behandling.

Valjattsluta.se Länk till annan webbplats.

Polisanmälan och skyddsåtgärder

Socialtjänsten får inte, med undantag för särskilt allvarliga brott, göra en polisanmälan om du som är våldsutsatt inte samtycker till det. Hos socialtjänsten kan vi däremot hjälpa dig med information om hur en anmälan går till och vilka möjligheter det finns att få skydd. Skyddsåtgärder som besöksförbud och trygghetslarm ansöker du om hos polis och åklagare.

Sekretess

Socialtjänsten har tystnadsplikt som får brytas om den som ärendet berör samtycker till det. Sekretessen kan även brytas om den enskilde har varit utsatt för sådant våld att det kan leda till ett fängelsestraff på minst ett år.

Sidan uppdaterad: 2024-06-03