Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hälsosamma levnadsvanor

Hälsosamma levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Vanor som hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Intag av alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på kort och på lång sikt. Vi arbetar för att främja hälsosamma vanor genom hela livet.

Vi har livet i fokus i Stenungsund. Invånarna i kommunen har en god hälsa fysiskt, psykiskt och socialt. Genom demokrati och delaktighet ges möjlighet för Stenungsundsborna att skapa förutsättningar för ett gott liv.

Från 2022 startades en gemensam satsning av Sjukhusen i väster, Samordningsförbundet Älv och Kust, Ale kommun, Kungälvs kommun, Stenungsund kommun, Tjörns kommun och Öckerö kommun för att sätta levnadsvanor i fokus. På dessa sidor kommer du att kunna hitta inspiration, länkar till stödresurser och föreläsningar som alla ska göra det lättare för dig att förbättra dina levnadsvanor.

Varför är hälsosamma levnads­vanor viktiga för folkhälsan?

Den som inte röker, äter hälsosamt, är fysisk aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har dessa ohälsosamma levnadsvanor. Sunda levnadsvanor kan, enligt Världshälsoorganisationen (WHO), förebygga de mesta av all kranskärlssjukdom, stroke och 30 procent av all cancer, samt förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes.

Förbättrade levnadsvanor i befolkningen till följd av utökad prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor förväntas innebära minskade kostnader på lång sikt i takt med att även risken för framtida sjuklighet minskar. Genom att investera i att förebygga ohälsosamma levnadsvanor kan kommunen långsiktigt både spara pengar och lidande bland befolkningen.

Förändra dina levnadsvanor

Även om du fått information om hur du bör leva för att må bra kan det svåra vara att få till en förändring över tid och att behålla motivationen. Vill du ha stöd i att ändra dina levnadsvanor? Via Västra Götalandsregionens Hälsocoach kan du få stöd online med att ändra dina levnadsvanor.

Hälsocoach online är en kostnadsfri tjänst för alla som är 16 år eller äldre och bor i Västra Götaland. Du bokar enkelt din egen hälsocoach som du träffar i mobilen, surfplattan eller via datorn. Läs mer och boka tid med en hälsocoach på Västra Götalandsregionens webbplats:

Boka tid med en hälsocoach Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-04-05