Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Trygg skola

Vårt mål är att elever, personal, vårdnadshavare och besökare ska uppleva skolan som en välkomnande och trygg plats att vistas på. Nösnäsgymnasiet är en låst skola för att skapa en trygg arbetsmiljö för elever och personal.

Passerkort

En del i vårt trygghetsarbete är att skolans entrédörrar är låsta och att elever och
personal har försetts med passerkort. På detta sätt förhindrar vi att obehöriga personer vistas på skolan. Har du glömt eller tappat ditt passerkort kontaktar du Servicecenter. Borttappat kort ersätts mot en kostnad på 100 kronor.

En drogfri skola

Det är förbjudet att ha med sig saker till skolan som kan vara farliga för dig själv
eller andra. Skolan är en drogfri arbetsplats. Alla former av droger, såsom alkohol,
narkotika, tobak eller doping är förbjudna inom skolans område.

Vi respekterar varandra

Alla har rätt till arbetsro. Vi ska respektera varandras lärande och arbete. Alla har
ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö. Håll rent och snyggt omkring dig, var rädd
om vår skola. Inga former av kränkningar får förekomma.

Bevakningskameror

Som ett led i vårt arbete att bibehålla en trygg arbetsmiljö för elever och personal har vi förutom en låst skola även trygghetsbevakning av inomhusmiljön med hjälp av bevakningskameror.

Trygghetbevakningen sker i samverkan med polis samt kommunens säkerhetsansvarig och syftar till att förhindra oönskade händelser och incidenter.

Sidan uppdaterad: 2024-04-02

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.