Stenungsunds kommunvapen
Barn i skolan

Barn och utbildning

Vi utbildar världsmedborgare!

På våra sidor hittar du information om all utbildningsverksamhet i Stenungsund för barn, ungdomar och vuxna, vilket stöd vi kan erbjuda för olika behov samt hur vi arbetar med att utveckla verksamheten.

Stenungsunds kommun antog 2014 en ny vision, Vision 2035 Stenungsund "Det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum". Till visionen finns två avgörande inriktningar:
Attraktivt och välkomnande
·    Trygg miljö
·    Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv
·    Goda kommunikationer
·    Levande företagsklimat
·    Alltid bästa möjliga möte
Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling
·    Social hållbarhet
·    Ekonomisk hållbarhet
·    Ekologisk hållbarhet

Stenungsund är en barnvänlig kommun där vi alltid värnar om det enskilda barnet. Vi värnar om barns rättigheter och arbetar för att barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. Vi har bredd och spets på de utbildningar vi tillhandahåller. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar. De allra flesta som bor i Stenungsund har någon form av sysselsättning. Alla grundskoleelever går vidare till gymnasiet och merparten av kommunens unga vuxna går vidare från gymnasiet till högre studier.

Kontakt

Sektorchef Utbildning

Pia Alhäll
0303-73 27 26
pia.alhall@stenungsund.se

Verksamhetschef Förskola

Per Andersson Sellén
0303-73 25 10
per.andersson-sellen@stenungsund.se

Verksamhetschef Grundskola

Benny Ankargren
0303-73 26 47
benny.ankargren@stenungsund.se

Verksamhetschef Gymnasiet

Heléne Petersson
0303-73 83 35
helene.petersson@stenungsund.se

Jan Wennebrink

Verksamhetschef och rektor
0303-73 86 51
jan.wennebrink@stenungsund.se

Kulturskolechef

Britta Netterfors
0303-73 80 65
britta.netterfors@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Maria Lundmark, 2016-11-24