Stenungsunds kommunvapen

Du är här:

Barn och utbildning

Vi utbildar världsmedborgare!

På våra sidor hittar du information om all utbildningsverksamhet i Stenungsund för barn, ungdomar och vuxna, vilket stöd vi kan erbjuda för olika behov samt hur vi arbetar med att utveckla verksamheten.

Kommunfullmäktige har antagit följande vision för Stenungsunds kommun, 2015:
"Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling"
Till visionen finns sju avgörande inriktningar, varav "livslångt lärande" är ett av dem.
Sektor Utbildnings vision är "Vi utbildar världsmedborgare. En nutidens förskola och skola för framtidens barn".

Bokmärk/Dela

Senast uppdaterad av Maria Lundmark, 2014-08-20

Kontakt

Sektorschef Utbildning

Monika Larsson
0303-73 87 09
monika.larsson@stenungsund.se

Verksamhetschef Förskola

Per Andersson Sellén
0303-73 25 10
per.andersson-sellen@stenungsund.se

Verksamhetschef Grundskola

Martin Callermo
0303-73 82 11
martin.callermo@stenungsund.se

Gymnasiechef

Raymond Vaske
Tel: 0303-73 80 21
raymond.vaske@stenungsund.se

Chef Vuxenutbildningen

Jan Wennebrink

Verksamhetschef
och rektor
0303-73 86 51
0705-21 49 45
jan.wennebrink@stenungsund.se

Kulturskolechef

Britta Netterfors
0303-73 80 65
britta.netterfors@stenungsund.se

Utredare

Ann-Sofie Gillner
0303-73 82 34
annsofie.gillner@stenungsund.se

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

Växel: 0303-73 00 00
Fax: 0303-73 82 35
E-post: kommun@stenungsund.se

Org.nummer: 212000-1298
Bankgiro: 253-0244