Stenungsunds kommunvapen
Maskros

Omsorg och hjälp

Behöver du stöd på grund av din ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom? I Stenungsunds kommun erbjuder vi olika former av stöd och hjälp för dig som behöver det.

Det kan handla om allt från stöd och hjälp i barn och ungdomars vardag till akuta insatser på olika plan, frågor om äldreomsorg, stöd till anhöriga, förebyggande hälsoarbete, ekonomisk hjälp med mera.

Vi har samlat länkar till den service kommunen ger i form av rådgivning, stöd och hjälp i menyn till vänster. Här hittar du information om konsumentvägledning, försörjningsstöd (socialbidrag), hjälp vid missbruk och våld. Här finns också information om bland annat borgerlig vigsel, begravning och överförmyndaren.

Aktuellt

Kontakt

Strandvägen 15
444 31 Stenungsund
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Mia Norneby, 2016-04-21