Stenungsunds kommunvapen
Säkerhet

Säkerhet

Du som bor, arbetar eller vistas i Stenungsunds kommun ska känna dig trygg och säker. Arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor är därför en av kommunens viktigaste uppgifter.

Trygghetsarbete

För att öka tryggheten i kommunen arbetar vi med trygghetsfrågor och brottsförebyggande åtgärder. Vi samarbetar med polisen, räddningstjänsten, landstinget och andra myndigheter, organisationer och föreningar.

Säkerhetsarbete

Vi arbetar aktivt med säkerhetsfrågor och har bland annat en beredskap om det blir el- eller vattenavbrott.

Det här kan du själv göra

Du klarar dig lättare om du är förberedd och vet hur du kan skydda dig, din familj och dina vänner.

Riskhanteringsgruppen

Riskhanteringsgruppen består av deltagare från verksamheter i Stenungsunds kommun som arbetar systematiskt med identifiering av risker och sårbarheter, försäkringsärenden, skadegörelse, larmfunktioner, skade- och tillbudsrapportering samt förebyggande åtgärder.


Kontakt

Säkerhetssamordnare

Dennis Salenborn
0303-73 85 01
dennis.salenborn@stenungsund.se

Strandvägen 15
444 31 Stenungsund
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Johanna Nyberg, 2015-11-19