Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2017-10-03 14.33

Ungas situation under Lupp

LUPP

Hur mår unga och hur är ungdomarnas situation i Stenungsunds kommun? Det ska de unga själva få svara på i ungdomsundersökningen Lupp, som pågår just nu!

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och syftet med undersökningen är att skapa en helhetsbild av ungas situation. Undersökningen görs under oktober och Stenungsund är en av nio kommuner i regionen som deltar. 

Ungdomarna kommer att få svara på frågorna anonymt och majoriteten av dem kommer att få svara på frågorna under lektionstid.
- Den här veckan, vecka 40, börjar vi arbetet med att besöka alla elever i årskurs åtta och de som går andra året på gymnasiet för att hjälpa till i klasserna med att svara på webbenkäten, berättar EvaMaria Hallberg, enhetschef på Kultur och Fritid.

Eleverna kommer bland annat att få svara på frågor om inflytande och demokrati, hur det är i skolan, hur de ser på möjligheterna till arbete, hälsa och trygghet, fritid och framtid.

Syftet med undersökningen är att få kunskap om ungas situation för att kunna utveckla det ungdomspolitiska arbetet och utveckla kommunens verksamheter i rätt riktning.


Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2017-10-03