Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Simhallen har tillfälligt stängt två bassänger

Undervisningsbassäng och plaskpool i Stenungsund Arena har tillfälligt stängts av för bad. Anledningen är att vi har upptäckt förhöjda värden av heterotrofa bakterier vid en regelbunden kontroll under torsdagseftermiddagen. Bassängerna stängdes direkt vid upptäckten.

Det var vid en rutinmässig provtagning av bassängvatten som det konstaterades förhöjda värden i undervisningsbassängen och plaskpoolen. Antalet heterotrofa bakterier säger inget om det finns smittsamma bakterier i bassängen eftersom det inte visar vilka heterotrofa bakterier det handlar om. Det behöver alltså inte vara bakterier som är farliga för hälsan.

– Det är svårt att säga exakt hur problemet har uppstått då det kan bero på många olika faktorer. Tills vi kan försäkra oss om att vattenkvaliteten är okej och allt fungerar kring rening och teknik stänger vi alltid aktuell bassäng som rutin. Just nu fokuserar vi på att lösa problemet och få igång bassängerna, sedan får vi i steg två ta reda på orsaken för att kunna förhindra att det händer igen i framtiden, säger Mattias Mossberg, verksamhetschef för Stenungsund Arena.

Provtagning av vattnet i samtliga bassänger sker minst en gång i veckan.

– Vår personal har utfört nödvändiga åtgärder för att ta hand om problemet. Nu avvaktar vi resultatet från nya provtagningar. De är klara i början på nästa vecka och då hoppas vi att resultaten ger oss klartecken att öppna bassängerna igen, fortsätter Mattias.

Eftersom de olika bassängerna har helt skilda vattensystem och de övriga bassängerna har normala värden, är de öppna som vanligt.

Senast uppdaterad