Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Reparationsarbete i ishallen klart vid skolstart

Under våren har arbetet med att utreda och fastställa orsak till problemen med isen fortlöpt. Det går att konstatera att ojämnheterna i isen till stor del beror på tjälskador i bottenplattan.

Därför planeras nu att tillföra värme till tjälskyddet, delvis för att säkerställa cirkulationen i slingorna, men också för att påskynda processen där bottenplattan återgår till normalläget. Därefter behöver sprickor tätas. Detta arbete kommer att ske under sommarmånaderna.

Ny is beräknas vara på plats runt skolstart i slutet av augusti.

Senast uppdaterad