Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Pågående underhållsarbete på kommunens naturstigar

Från årsskiftet finns friluftsamordnare Anna Jonson Sahlberg på plats i kommunen. Rollen som samordnare kopplat till friluftslivet är ny och ligger under enheten Idrott Anläggning inom Kultur & Fritid. Kommunens roll för friluftslivet har förändrats mot hur det såg ut för ett antal år sedan. Inte minst covid-19 pandemin har satt fokus på de natur- och utflyktsområden som finns i vår närmiljö och som idag har ett behov av upprustning och utveckling.

Just nu pågår arbetet med att inventera och se över kommunens alla friluftsområden, men parallellt med det har underhållsarbete redan utförts på flera av våra naturleder.

Bland annat har nya trappor byggts på stigen i Solgårdsdalen mellan dammen och väderkvarnen för att underlätta framkomligheten. Intill bäcken i samma område har det utförts arbete med att staga upp stigen så att den inte eroderar och ett nytt staket finns snart på plats där berget stupar brant intill stigen.

Snart kommer det snyggas upp runt grillplatsen i Toröd med nya bänkar och elljusspåret i samma område görs barnvagnsvänlig med nytt grus på stigen.

Trappor på naturstig

Trappor på stigen vid kvarnen i Solgårdsdalen

Senast uppdaterad