Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Ny ledmärkning i Södra Stenungsöns naturreservat

Naturområden och friluftsleder rustas upp för bättre folkhälsa och livskvalitet

Stenungsunds kommun har tagit ett nytt grepp om friluftslivsutvecklingen i syfte att främja folkhälsa och livskvalitet bland invånarna. Genom att rusta upp naturområden och friluftsleder nära tätorten vill kommunen erbjuda möjligheter till avkoppling och rekreation för alla.

Under det senaste året har flera åtgärder genomförts för att förbättra tillgängligheten och attraktiviteten i Stenungsunds naturområden.

  • Vid Kvarnslingan i Solgårdsdalen har staket, trappor och informationsskyltar installerats för att underlätta och skapa en större förståelse för naturen hos besökare.

  • På Stenungsön har informationsskyltar om naturreservatet satts upp och tre leder har markerats för att guida besökare genom området. Dessutom kommer nya grillplatser anläggas för att förhöja upplevelsen.

  • En ny upptäckarstig vid Mariagården har också skapats, vilket gör det möjligt att utforska både vackra naturmiljöer och historiska lämningar som vattenfallsbyn, skvaltkvarnen och den nya hinderbanan.

  • På elljusspåret i Ödsmål har ny belysning installerats för att göra det tryggare att vistas där under kvällstid.

  • Kommunen har uppdaterat informationen om friluftsområden på hemsidan, bland annat med ”minimaps” för att vägleda besökare.

  • En Natur och-kulturguide har tagits fram med information och bilder från kommunens friluftsområden och kulturmiljöer. Guiden är gratis och finns att hämta på t.ex Kulturhuset Fregatten.

  • Arrangerat guidade turer för SFI-grupper i tätortsnära naturområden.

Friluftslivets betydelse för hälsa och välbefinnande har belysts genom en rad forskningsstudier. Genom att främja närheten till natur och friluftsaktiviteter i tätortsnära områden kan stress och psykisk ohälsa minska. Dessutom har naturen en positiv inverkan på barns inlärning, koncentration och hälsa. Därför är det av stor betydelse att erbjuda möjligheter till skolnära natur.

- Ett viktigt fokus för Stenungsunds kommuns arbete kring friluftsleder och naturområden är att få invånarna att upptäcka och njuta av den natur som finns nära inpå. Tanken är inte bara att erbjuda längre vandringsturer längs Bohusleden, utan också att visa på möjligheter till naturnära upplevelser som är tillgängliga utan långa resor eller krävande utrustning. Genom att skapa en relation till naturen ökar också medvetenheten om dess värde och betydelse för kommande generationer, säger Anna Jonson Sahlberg, friluftsamordnare på Stenungsunds kommun.

Läs mer om våra friluftsområden och vandringsleder

Nya informationsskyltar längs Kvarnslingan berättar om djurlivet i Solgårdsdalen

Senast uppdaterad