Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2016-12-15 08.49

Kulturskolan får bidrag från Kulturrådet

Kulturskolan i Stenungsund har beviljats 320 000 kronor i bidrag från Kulturrådet. Det ska användas under 2017 till att utveckla och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i Kulturskolans verksamhet.

– Det är jätteroligt att vi fick de pengar vi sökte från Kulturrådet, säger Britta Netterfors, chef för Kulturskolan. Vi vill ge alla barn i kommunen lika möjlighet och tillgång till kultur, och detta är ett steg på den vägen.
För en del av pengarna kommer en musikhandledare att anställas för att jobba med gruppundervisning i förskoleklasser. Ambitionen är att alla sexåringar under året ska träffa musikhandledaren och att det ska väcka ett intresse för musik och kultur.
– Mötet med barnen sker under skoltid vilket gör att vi då träffar alla sexåringar, oavsett bakgrund eller förförståelse, säger Britta.
Resterande av pengarna ska användas till att erbjuda gitarrundervisning till nyanlända och äldre ungdomar, i samverkan med ungdomsverksamheten.
– Vi tror att gitarrundervisning är ett bra sätt att nå nyanlända ungdomar, men även de ungdomar som är födda i Sverige, säger Britta. Det finns ett motstånd att börja som nybörjare vid högre ålder, men lära sig spela gitarr kan man göra även när man är äldre. 

Ansökningen gjordes under sommaren och i november kom beskedet om att Kulturskolan fått de ansökta pengarna.
– Det är ganska kort om tid mellan beviljandet av pengarna till att verksamheten ska vara igång, men vi är laddade och kan komma igång direkt efter årsskiftet med arbetet, säger Britta. 

Kulturskolan i Stenungsund är en fritidsverksamhet som erbjuder undervisning i musik, drama och bild för barn och ungdomar från årskurs två till och med gymnasiet.

 

Kontakt

Enhetschef Kultur och Kulturskola

Britta Netterfors
0303-73 80 65
britta.netterfors@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2016-12-15