Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Extra föreningsstöd för förlorade intäkter

Har din förening drabbats av intäktsbortfall som en direkt följd av restriktioner på grund av covid-19 och är i behov av ekonomiskt stöd? Kommunfullmäktige har tagit beslut om att som en engångsinsats avsätta en miljon kronor i ett tillfälligt föreningsstöd. 

Bidrag kan sökas av förening som på grund av pandemin har uteblivna intäkter och där intäktsbortfallet påverkar föreningens möjlighet att täcka uppkomna kostnader. Varje ansökan prövas enskilt utifrån en bedömning av huruvida föreningens likviditet påverkar höstens verksamhet. Behovet baseras på en genomlysning av föreningens verksamhet och ekonomiska situation.

Ansökan behöver beskriva på vilket sätt ni tappat intäkter (samt om det även genererat minskade kostnader) och vad konsekvensen är för föreningen och dess verksamhet, på kort sikt och längre sikt om pandemin fortgår.

Med ansökan bifogas bokslut från senast avslutat räkenskapsår tillsammans med en prognos för årets bokslut

Ansökan ska senast den 15 oktober ha inkommit till Kultur och Fritid via e-post till marita.hjelm@stenungsund.se eller via post till:

Kultur och Fritid
Marita Hjelm
Stenungsund Arena
Nösnäsvägen 2
444 47  Stenungsund

Senast uppdaterad