Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2018-02-26 07.43

Årskurs sex möter konst och kultur

Under februari och mars möter elever från årskurs sex, konstpedagogen och konstnären Britten Löfqvist, i ett samtal kring konst och skapande.   

En av eleverna inpireras av Göteborgskoloristernas färgstarka uttryck i sitt eget skapande.

Mötet mellan eleverna och Britten Löfqvist sker inom ramen av Skapande skola.
Statsbidraget Skapande Skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.
- Målet är att eleverna ska få tillgång till olika uttrycksformer och att det ska öka deras nyfikenhet och eget skapande, säger Birgitta Lundh-Gitse, kultursamordnare på Kulturhuset Fregatten i Stenungsunds kommun. Kultur är viktigt för att ge perspektiv och förståelse för världen vi lever i. 

Fram till i mitten av mars pågår en konstutställning i Galleri Koch som blir utgångspunkt för mötet mellan eleverna och konsten.
- Utställningen som består av tavlor av Göteborgskoloristerna Ragnar Sandberg, Karin Parrow och Tor Bjurström, är spännande att titta på tillsammans med eleverna säger Britten Löfqvist, konstpedagog. 
Britten börjar med att kort berätta om konstnärerna och deras måleri och därefter får eleverna gå runt själva en stund. Sedan samlas alla och några av eleverna får visa vilken av tavlorna de gillade mest.
- Barnen kommer med många kloka reflektioner och min roll blir att lyssna och ställa frågor som gör att nya tankar väcks hos dem, säger Britten. 

Efter att eleverna tittat på utställningen får de möjlighet att skapa sitt eget konstverk.
- De får färg och papper och med utställningen som inspiration får de måla fritt medan jag går runt och finns med som stöd, säger Britten. Vissa sätter igång direkt medan andra har svårt att veta hur de ska börja. Jag försöker hela tiden förmedla att det finns inte något rätt eller fel, utan att det är själva skapande som är viktigt, inte det färdiga resultatet. 

Elevernas konstverk kommer under våren att ställas ut i Kulturhuset.
- Jag kan se att barnen sträcker på sig och blir stolta när det de skapat tas på allvar, säger Britten.  

Med stöd av Skapande Skola får alla årskurser i grundskolan möta kultur och skapande på olika sätt. Det kan vara teater, filmskapande eller som i det här fallet konst.   

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-02-27