Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Till vänster står Ulrika Groth och Lotta Holmlund på bryggan klädda som lilla björn och morfar björn, karaktärer ur boken "Den sista utposten", vars omslag syns till höger.

Till vänster står Ulrica Groth och Lotta Holmlund på bryggan klädda som lilla björn och morfar björn, karaktärer ur boken "Den sista utposten", vars omslag syns till höger.

Årsboken skapar unik läsupplevelse för kommunens femåringar

Nästa vecka utdelningen av "Årsboken" i mål. Då har Stenungsunds bibliotek delat ut boken "Den sista utposten" till 340 femåringar i Stenungsunds kommun. Målet är att skapa en unik läsupplevelse för barnen samt inspirera och höja intresset för högläsning och bokens betydelse.

Årsboken är ett årligt projekt som funnits i kommunen och i sedan slutet av 90-talet. Men sedan förra året fungerar det som ett samverkansprojekt mellan Biblioteket, Förskolan samt Centrala Barn- och elevhälsan. I år kretsar arbetet kring boken "Den sista utposten" av Cecila Heikkilä.

Varje år väljer bibliotekets personal ut en, oftast nyutgiven, barnbok som arbetet ska kretsa kring. Därefter arbetar biblioteket, tillsammans med representanter från förskola fram en inspirationshandledning som innehåller tips om hur kommunens förskoleavdelningar kan arbeta med fördjupad läsupplevelse av boken. Det kan till exempel handla om boksamtalsfrågor, kreativt skapande, dramatisering och experiment som bygger på innehållet i boken. Centrala Barn- och Elevhälsan tar fram material som kan användas för att tillgängliggöra boken för alla barn med hjälp av pratstöd och tecken som stöd.

Alla förskoleavdelningar som har femåringar (barn födda 2016) får ett eget exemplar av
boken tillsammans med inspirationshandledningen. Avdelningarna planerar själva in arbetet i sin årsplanering och väljer hur de vill arbeta med boken utifrån sin barngrupp. De väljer i vilken form de vill dokumentera sitt arbete inför utställningen på biblioteket.

Under mars och april kommer biblioteket ut på bokturné och delar ut ett ex av boken till , samt samlar in barnens egna arbeten av boken inför bibliotekets utställning. Biblioteket bygger upp en lekmiljö i Lyktan utifrån boken samt hänger barnens utställning på barnavdelningen på biblioteket.

Ulrica Groth och Lotta Holmlund från biblioteket kommer under nästa vecka att gå i mål med bokutdelningen och sedan blir det intensivt arbete med att färdigställa lekmiljön inne på biblioteket samt ställa ut barnen egna alster inför den stora vernissagen den 1 maj.

- När vi delat ut boken kan vi säga att vi genomfört ett boksamtal med 340 barn, som inte heller slutar där på förskolan utan som kan fortsätta när barnen får med sig boken hem. Vi ser mycket fram emot tills när barnen sedan kommer till biblioteket och får se sina alster ställas ut. Vi vill att barnen ska känna att de äger biblioteket, säger Ulrika Groth, Litteraturpedagog på Stenungsunds bibliotek.

Exempel på tidigare Årsböcker

2021: Molnbullar av Baek Heena
2020: Hemma hela sommaren av Elin Johansson
2019: Gropen av Emma Adbåge
2018: Pudlar och pommes av Pija Lindenbaum

Senast uppdaterad