Vision

Är det du? Eller någon du känner?
Lasse, 13, tränar fotboll fyra dagar i veckan och tror att fritidsgården är för stökig.
Esra, 14, får bara komma till gården när det är tjejgrupp.
Lisa, 15 känner sig utanför och har börjat skära sig.
Mohammed, 19, har svårt att hänga med i skolan och hänger på torget.
Emma, 19, är arbetslös och har inget att göra.
Pella repar med sitt band, Moa dansar, Ahmed designar webbsidor, Emelie tecknar manga, Robin går på gymmet.....

Du är ungdom, typ...Du mår mer eller mindre bra, har mer eller mindre självförtroende, har stora eller små problem, känner hur du längtar eller vågar inte drömma, behöver mer eller mindre stöd... ... men du vill känna doften av nya möjligheter, vill känna att det finns en plats dit just du är välkommen med din historia, ditt nu och dina drömmar. En plats där du kan vara dig själv tillsammans med andra, en levande gemenskap.

Den öppna ungdomsverksamheten möter du när områdets ungdomskonsulent söker upp dig i skolan, i klubblokalen, på torget. Du upptäcker den i köpcentret när en grupp ungdomar har cirkusföreställning för att samla in pengar till en resa och i idrottshallen när äldre ungdomar ornar öppen fotbollskväll för sina yngre kamrater. Du träffar, såklart, på den när du surfar på nätet. Och, naturligtvis, när du kommer till områdets kultur och fritidscentra för ungdomar.
Och äntligen känner du den där speciella atmosfären…

Det känns redan i dörren. Lokalerna är fräscha och ljusa samtidigt som de är fyllda med foton, tavlor och annat som ger en personlig prägel.
I centrum, som ett nav, finns caféet med både öppna ytor, mysiga bås för förtroliga samtal och en mindre scen. Men det finns också lokaler för flera olika intressen; här kan du dansa, repa i band, pyssla, jobba med datorer, spela innebandy…

Men framförallt är det människorna. Dom är glada för att du kommit och utstrålar vänlig nyfikenhet. Som ny besökare blir du visad runt av en äldre ungdom som fungerar som värd/ värdinna och av personalen får du en informationsbroschyr som ni tittar igenom tillsammans. De frågar dig vad du är intresserad av och berättar vilka möjligheter som finns.

När du ser dig omkring märker du de olika verksamheterna, allt från caféet till pysselhörnan och antirasismgruppen som drivs av andra ungdomar och att personalen finns där som stöd och inspiratörer. Du känner lust att delta och att du och dina tankar och idéer kommer att tas tillvara.

Du förstår att det är här det börjar; det är här idén till cirkusgruppen och den öppna fotbollskvällen föddes och det är härifrån de får stöd om det skulle kärva. Det är också hit de återvänder för att berätta vad de varit med om och för att få nya uppslag och idéer. Kultur och fritidscentrat är basen och navet i en verksamhet som kan dyka upp var som helst…

Det känns spännande, men samtidigt tryggt.

Du kanske inte tänker det, men här är en plats:

 • Som stimulerar till engagemang och motiverar till utveckling
 • Där verksamheten bygger på ungdomars motivation och engagemang.
 • Där alla får en chans att bidra och som inte finns om ingen gör det
 • Där personalen fungerar som inspiratörer, stöd och möjliggörare, men aldrig tar över.
 • Det är mentorer, de ser dig som en resurs och tror på dig och din egen förmåga​
 • Där det pågår processer och projekt som alla kan bidra till och där alla kan få en roll​
 • Där olika verksamhetsformer (kurser, grupper, projekt, ”drop in”) kompletterar varandra och erbjuder olika möjligheter att närma sig verksamheten​
 • Som skapar läroprocesser och synliggör icke formellt lärande för såväl ungdomar som föräldrar, skola etc​
 • Som skapar sociala sammanhang och ger stöd att komma in i dem
  Som är öppen mot det omgivna samhället, som söker kontakt och samverkar för att öka dina möjligheter att växa och må bra ​
 • Där det finns öppna kanaler till andra verksamheter för dem som behöver kontakter, vill ”gå vidare” eller bara är nyfiken ​
 • Där olika människor med olika bakgrunder och intressen möts och upptäcker att olikheterna inte är ett hinder utan en tillgång​​
 • Som kombinerar trygghet med det oförutsägbara och spontana. ​
 • Som är nyskapande, dynamisk och kreativ, som undviker gamla hjulspår och aldrig säger” det har vi provat förut” (för det har de ungdomarna som driver verksamheten inte gjort…) ​
 • Som aktivt bjuder in de som står utanför ​
 • Där du kan vara både revolutionär och entreprenör ​
 • Där ingenting är omöjligt bara man vill ​

Det här är en plats där du kan förverkliga dig själv och dina drömmar.
Genom det du upplever i den öppna ungdomsverksamheten stärks din självkänsla och din social kompetens, du känner att du vill , kan och vågar och du fungerar bättre tillsammans med andra.

Du blir subjektet i ditt eget liv, kan uttrycka dig och är bredd att ta ansvarför sig själv, din framtid och vårt gemensamma samhälle.
Detta kommer också att märkas, såväl hemma som i skolan.

Den öppna ungdomsverksamheten sätter igång en positiv utvecklingsspiral som kan föra dig hur långt som helst…
Den öppna ungdomsverksamheten når kärnan i det som är du, den är kärnan i den fungerande kärnverksamheten.

Kontakt

Enhetschef ungdomsverksamhet

Evamaria Hallberg
0303-73 83 45
evamaria.hallberg@stenungsund.se

Senast uppdaterad