Ungdomsverksamhetens idé

Ungdomsverksamheten främjar ungdomars egen organisering och stöttar ungdomar i olika projekt och event, på både lokal och nationell nivå. Fritidsgårdens öppna verksamhet är basen i ungdomsverksamheten och kännetecknas av att den är

Frivillig; besökarna kommer för att de själva vill

Öppen; inga speciella färdigheter eller förutsättningar krävs. Ungdomar väljer om de vill komma regelbundet eller sporadiskt, om de vill ingå i en aktivitetsgrupp eller inte.

Processtyrd; Det viktiga är inte vad man gör utan hur verksamheten organiseras och vilka sociala behov detta tillfredställer.

Trygg; Inga typer av våld, rasism, sexism, homofobi, eller andra uttryck för bristande respekt för individers integritet och grundläggande mänskliga rättigheter accepteras. Trygghet kräver också en miljö helt fri från alkohol och droger.

Kontakt

Enhetschef ungdomsverksamhet

Evamaria Hallberg
0303-73 83 45
evamaria.hallberg@stenungsund.se

Senast uppdaterad