Musikverksamhet

Stora Högagården har en replokal där du kan boka in dig och/eller ditt band för en fast reptid i veckan. Replokalen har en fullt utrustad musikanläggning och alla klassiska rockinstrument finns att låna.

Emellanåt finns det även tid att vara i replokalen för dig utan bandtillhörighet. Det enda som krävs då är att du går igenom utrustningen med en i personalen och lär dig hur utrustningen fungerar. Detta gör vi för att förebygga onödiga skador på instrumenten och annan teknisk utrustning. Är du/ni intresserade av att boka tid för rep eller få en genomgång av replokalen, kontakta Christoffer så hjälper han er med det. Att repa med band på Stora Högagården är gratis.

Vill du spela in en demo
Stora Högagården har en inspelningsstudio med Pro Tools, Garageband, Cubase samt all nödvändig utrustning. Är du eller ditt band intresserade av att spela in, prata med Christoffer Ahlberg tel: 0303-73 83 48

Kontakt

Samordnare Stora Högagården

Christoffer Ahlberg
0303-73 83 48
christoffer.ahlberg@stenungsund.se

Enhetschef ungdomsverksamhet

Evamaria Hallberg
0303-73 83 45
evamaria.hallberg@stenungsund.se

Senast uppdaterad