Stora Högagården

Fritidsledarna finns på digitala plattformar såsom Instagram, Snapchat, Discord och Messenger.

Följ fritidsgårdarna på Instagram så får du mer information:

@storahogagarden Länk till annan webbplats.
@hasselgarden Länk till annan webbplats.

Stora Högagården är ett rött hus som ligger vid Anråsån, nära skolan och bostadsområdet. Till Stora Högagården kan du komma och träffa kompisar i en trygg miljö. Du kan pyssla, göra dina läxor, spela spel, tv-spel, pingis och biljard.

Vi har stora fina speglar och en bra musikanläggning i vår danssal. Vi har Wifi via Skolportalen. Dessutom har vi en fullt utrustad replokal och en inspelningstudio som man kan boka tid i om man vill spela in sin musik.
Bli vår vän på sociala medier och få löpande information om vad som händer på gården.
 
Stora Högagårdens Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stora Högagårdens Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad vill DU göra?
Vi jobbar med delaktighet och inflytande. Det innebär att du har alla möjligheter att tycka till om vad som skall hända på gården. Tillsammans med andra ungdomar kan du komma med idéer och jobba mot ett gemensamt mål. 

Vem får komma till fritidsgården
Till fritidsgården får du komma när du börjat sjuan och du får vara här fram tills du fyller 18 år.

Rättvis och trygg miljö
Om man vill vara på Stora Högagården är man schysst och trevlig mot andra, är varsam med gårdens inredning/utrustning och respekterar om personalen säger till. Följer man inte gårdens regler kan det leda till att man blir avstängd från verksamheten.
Det betyder att du som besökare alltid skall kunna känna dig trygg och rättvist behandlad på fritidsgården. Vi har samma rättigheter och skyldigheter, samma värde och ingen på fritidsgården får diskrimineras.

Drogfri verksamhet
Det är förbjudet att komma till fritidsgården, till våra discon, spelningar, eller andra arrangemang påverkad av alkohol eller andra droger. Händer detta kontaktas föräldrar.

Kontakt

Samordnare Stora Högagården

Jessica Thelin
0303-73 87 75
jessica.thelin@stenungsund.se

Enhetschef ungdomsverksamhet

Evamaria Hallberg
0303-73 83 45
evamaria.hallberg@stenungsund.se

Senast uppdaterad