Stenungsunds kommunvapen

Redovisning av StenUNGslanten

Här redovisar du hur projektet har gått samt hur pengarna har använts.

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Kontakt

Enhetschef ungdomsverksamhet

Evamaria Hallberg
0303-73 83 45
evamaria.hallberg@stenungsund.se

Samordnare RUM1 och StenUNGslanten

Christoffer Ahlberg
0303-73 83 48
christoffer.ahlberg@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-09-04