Ungdomscaféet på onsdagskvällar på Hasselgården

Ungdomscaféet är en öppen fritidsgårdsverksamhet för ungdomar och unga vuxna med olika funktionsvariationer som går i högstadiet och gymnasiet.

Ibland trivs man bra på ungdomscaféet även om man inte har någon bestämd funktionsvariation. Verksamheten är uppbyggd med en struktur och ett förhållningssätt som är liknande varje vecka. Det här gör att målgruppen trivs och känner sig trygg.

En öppen verksamhet betyder att besökarna är fria att själva bestämma om de vill gå ut eller stanna kvar på mötesplatsen. Det betyder också att personalen inte kan ta ansvar för hygien eller mediciner. Om man har svårt att klara det här själv behöver man ha med sig en assistent eller anhörig i verksamheten.

Ungdomscaféet är öppet onsdagar 17.30-20.30.

Kontakt

Enhetschef ungdomsverksamhet

Evamaria Hallberg
0303-73 83 45
evamaria.hallberg@stenungsund.se

Senast uppdaterad