Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
(enligt LSS § 9)

(Krävs beviljad insats av LSS-handläggare i den egna kommunen).

Målgrupp: Ungdomar 13 - ca 21 år med måttligt eller lindrigt intellektuell funktionsvariation och ungdomar med olika neuropsykiatriska diagnoser.

Verksamheten gäller för ungdomar som går på gymnasiet och som behöver stöd efter skolan och på skollov då föräldrarna är på arbete/studier. Verksamheten kan också vara aktuell då en ungdom vill ha kontakt med kompisar och ha en aktivitet efter skoltid/ på skollov. Fritidsverksamheten utgår ifrån Hasselgården i Stenungsund.

Kontakt

Enhetschef ungdomsverksamhet

Evamaria Hallberg
0303-73 83 45
evamaria.hallberg@stenungsund.se

Senast uppdaterad