Fritidsomsorg

Ungdomsverksamheten driver olika verksamheter för ungdomar och unga vuxna med olika funktionsvariationer. Vi arbetar för att alla ungdomar ska känna sig välkomna i alla våra aktiviteter och på mötesplatserna utifrån sina förutsättningar. Därför sker våra olika verksamheter ofta parallellt så att olika människor möts i gemensamma intressen.

Följande verksamheter erbjuder vi ungdomar och unga vuxna med olika funktionsvariationer;

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (enligt LSS § 9)
Korttidsvistelse i form av läger (enligt LSS §9)

Kontakt

Fritidsomsorg / läger

Maria Söder
0303-73 83 23
maria.soder@stenungsund.se

Enhetschef ungdomsverksamhet

Evamaria Hallberg
0303-73 83 45
evamaria.hallberg@stenungsund.se

Senast uppdaterad