Fritidsomsorg

Ungdomsverksamheten driver olika verksamheter för ungdomar och unga vuxna med olika funktionsvariationer. Vi arbetar för att alla ungdomar ska känna sig välkomna i alla våra aktiviteter och på mötesplatserna utifrån sina förutsättningar. Därför sker våra olika verksamheter ofta parallellt så att olika människor möts i gemensamma intressen.

Följande verksamheter erbjuder vi ungdomar och unga vuxna med olika funktionsvariationer;

Ungdomscaféet på onsdagskvällar på Hasselgården
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (enligt LSS § 9)
Korttidsvistelse i form av läger (enligt LSS §9)

Är du/ni intresserade av att veta mer och har frågor?

Kontakt:

Kontakt

Enhetschef ungdomsverksamhet

Evamaria Hallberg
0303-73 83 45
evamaria.hallberg@stenungsund.se

Fritidskonsulent fritidsomsorgen

Maria Berg
0303-73 83 23
maria.berg@stenungsund.se

Senast uppdaterad