DIY - Do It Young

Filmprojektet Do It Young Stenungsund Länk till annan webbplats. är ett samarbetsprojekt mellan Kulturskolan och Ungdomsverksamheten i Stenungsund. Under våren 2019 har vi tillsammans med unga i kommunen producerat och samlat ihop material till filmen. Musik, animationer, dokumentära intervjuer, miljöbilder och spelfilmsscener. Vi har samarbetat med regissören Simon Borka Gunnarsson för att spela in spelfilmsdelarna och att klippa ihop allt material till en helhet. Filmens tema utgår från analysen av LUPP-undersökningen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som genomfördes i Stenungsund hösten 2017. Ungdomarna i filmgruppen har själva skrivit manus och utvecklat sina karaktärer tillsammans med pedagogerna. Resultatet är ett filmkollage av ungas egna perspektiv på hur de upplever sin vardag i skolan och på fritiden.

Projektets olika delar:

• FILM & TEATER

Kulturskolans teatergrupp för ungdomar. Gruppen skrev och repeterar scener fritt utifrån frågorna i luppen. Med humor och allvar gjordes korta filmer om både det som känns svårt och det man drömmer om ska hända i framtiden. Under en helg i april 2019 spelades dessa filmscener in tillsammans med filmregissören Simon Borka Gunnarsson.

• DOKUMENTÄR

Fritidsgårdarna Hasselgården och Stora Högagården arbetade tillsammans med ungdomar på gårdarna med att producera dokumentärfilmer.

• ANIMATION

Man jobbade med Stop-Motionteknik, som bygger på enbildstagningar av figurer och miljöer som successivt flyttas/byter ställning mellan tagningarna och sedan blir till film. Detta gjordes med hjälp av ipads och ”animationslådor”.
I arbetet utgick man ifrån resultatet i LUPP-undersökningen för att hitta ämnen som filmerna kan handla om. Man byggde, målade, klippte och klistrade ihop karaktärer och bakgrunder till filmerna. All filmutrustning fanns på plats och det fanns plats för att ha 3 olika filminspelningar igång samtidigt.

Do It Young Stenungsund

Här finns den färdiga filmen:
https://www.youtube.com/watch?v=reu0omZWBxY Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om projektet?
Julia Boström, projektledare
E-post: julia.bostrom@stenungsund.se
Telefon: 0303-730316

Kontakt

Senast uppdaterad