Elljuspåret runt Ödsmåls friluftsområde är totalt 3,3 kilometer långt. Foto: Johan Lindgren, Stenungsunds kommun

Ödsmåls friluftsområde

I anslutning till Ödsmåls Idrottsplats ligger Ödsmåls friluftsområde.

Här finns en 3,3 kilometer lång naturstig med elljusspår. Stigen är bred och delvis grusad. Området och elljusspåret används flitigt av både motionärer och cyklister och är ett omtyckt promenadstråk. Stigen är på sina ställen kuperad men till stor del lättillgänglig.

Spåret startar vid Drejarevägen som är en förlängning av Keramikvägen som går norr om Ödsmåls IPs fotbollsplan. Några hundra meter från startplatsen ligger en grillplats med vindskydd, som sköts om av privatpersoner, spåret fortsätter och vidare upp och runt på höjden öster om Ödsmål mot Apleröd och tillbaka.

Belysningen runt spåret tänds när det blir mörkt och släcks efter 22.00.

Längs elljusspåret finns ett antal så kallade "aktivitetsstopp". Stoppen är skapade för att skapa rörelseglädje hos alla som vill vara med och göra övningarna som föreslås. Kanske kan du göra aktiviteterna under din promenad, löprunda eller utflykten med barnen?

Grillplatsen med tillhörande vindskydd är ej under kommunal tillsyn men kan nyttjas av alla som vill

Bakom grusplanen mot Drejarevägen ligger elljusspårets startplats

Karta över Ödsmåls friluftsområde


Den streckande linjen visar elljusspårets dragning i Ödsmåls friluftsområde.

Om du vill zooma ut eller in kartvyn trycker du på plus- eller minussymbolen. Vill du se din position på kartan trycker du på knappen "Visa position" under plus- och minussymbolerna.

Vill du tillbaka till kartans ursprungsläge klickar du på hus-symbolen (visa startutsnitt) i det nedre högra hörnet.

Senast uppdaterad