Elljuspåret runt Ödsmåls friluftsområde är totalt 3,3 kilometer långt. Foto: Johan Lindgren, Stenungsunds kommun

Ödsmåls friluftsområde

I anslutning till Ödsmåls Idrottsplats ligger Ödsmåls friluftsområde.

Begränsad framkomlighet vinter 2022/2023

Belysningen i elljusspåret ska bytas ut och under tiden är framkomligheten begränsad i spåret. Arbetet påbörjas i november 2022 och pågår under vinterhalvåret 2023. Tack för visad hänsyn för dem som kommer att arbeta i området.

Här finns en 3,3 kilometer lång naturstig med elljusspår. Stigen är bred och delvis grusad. Området och elljusspåret används flitigt av både motionärer och cyklister och är ett omtyckt promenadstråk. Stigen på sina ställen delvis kuperad men till stor del lätttillgänglig.

Spåret startar vid Drejarevägen är en förlängning av Keramikvägen som går norr om Ödsmåls IPs fotbollsplan. Några hundra meter från startplatsen ligger en grillplats med vindskydd, som sköts om av privatpersoner, spåret fortsätter och vidare upp och runt på höjden öster om Ödsmål mot Apleröd och tillbaka.

Elljusen runt spåren fungerar men många lampor lyser inte. Stenungsunds kommun planerar att rusta upp spåret under 2023. Ljusen tänds när det blir mörkt och släks efter 22.00.

Längs elljuspåret finns ett antal så kallade "aktivitetsstopp". Stoppen är skapade för att skapa rörelsegkädje hos alla som vill vara med och göra övningarna som föreslås. Kanske kan du göra aktiviteterna under din promenad, löprunda eller utflykten med barnen?

Grillplatsen med tillhörande vindskydd är ej under kommunal tillsyn men kan nyttjas av alla som vill

Bakom grusplanen mot Drejarevägen ligger elljusspårets startplats

Karta över Ödsmåls friluftsområde


Den streckande linjen visar eljusspårets dragning i Ödsmåls friluftsområde.

Om du vill zooma ut eller in kartvyn trycker du på plus- eller minussymbolen. Vill du se din postition på kartan trycker du på knappen "Visa postion" under plus- och minussymbolerna.

Vill du tillbaka till kartans ursprungsläge klickar du på hus-symbolen (visa startutsnitt) i det nedre högra hörnet.

Senast uppdaterad