Hälsans stig i Stenungsund

Hälsans Stig  i Stenungsund är en 5 km lång slinga central placerad vid vacker miljö. Den kan användas av såväl söndagsflanörer som frisksportare, förskolegrupper och pensionärer.

Varje kilometer är utmärkt med skyltar, så att du alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts. Utmed slingorna finns dessutom två stycken översiktskartor.

På Hälsans Stig kan du börja och sluta din promenad var du vill och ändå veta hur lång sträcka du vandrat. Kartor finns att hämta i Kulturhuset Fregatten och i medborgarservice i kommunhuset. Kartan går också att ladda ner på hemsidan naturkartan.se samt i appen Naturkartor.

Karta Hälsans Stig Länk till annan webbplats.

Hälsans Stig fungerar som motion för alla

Runt om i Sverige finns cirka 130 Hälsans Stig, lättillgängliga och välskyltade promenadstråk. Gemensamt för stigarna är att de är lätta att ta sig fram på och går i en slinga som oftast är mellan 3 och 6 kilometer. Hälsans Stig underlättar för alla att nå folkhälsomålet att röra sig minst 30 minuter om dagen.

Den första Hälsans Stig anlades på Irland 1995 av Irish Heart, den Irländska hjärtfonden. Slí na Sláinte betyder ”stigen till hälsa” och syftet är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdom. I dag finns Hälsans Stig i drygt tio länder i Europa och Nordamerika.

I Sverige är det Riksförbundet HjärtLung som äger konceptet, men det är kommunen som skapar och sköter om Hälsans Stig.

Senast uppdaterad