Vad tycker du om Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena?

Stenungsunds kommun vill veta vad du tycker om Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Är du nöjd? Trivs du? Finns det något som du anser borde förändras?

Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena finns till för dig som kommuninvånare. Genom att fråga våra medborgare får vi ett bättre underlag för vårt fortsatta arbete. När du svarar på enkäten är din åsikt med och påverkar utvecklingen för Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena.

Datum för när det går att svara:
Måndagen den 31 oktober till söndagen den 13 november (vecka 44 och 45).

Till enkät för Kulturhuset Fregatten Länk till annan webbplats.

Till enkät för Stenungsund Arena Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad