Mariagårdens trädgård

Mariagårdens trädgård är en liten pärla mitt i Stenungsund. Till skillnad från många andra kulturträdgårdar i Sverige finns på Mariagården inga tydliga dokument över hur trädgården sett ut genom historien. De dokument som finns är kartor från 1600-talet och framåt, där man kan se hur landskapet sett ut och vilka grödor som odlades på åkrarna. Eftersom en trädgård är i ständig förändring så är vår ambition inte att återskapa. Vi vill istället visa äldre växter på ett nytt sätt och låta trädgården utvecklas med tiden.

Trädgården

Trädgården ligger kring ett kulturminnesmärkt 1700-talshus. I trädgården finns större odlingsytor för odling av ettåriga växter, men även ett par perennrabatter där äldre växter odlas. Det finns ett mindre växthus där man kan vila sig och ett orangeri som under våren används för pedagogisk verksamhet. Sommartid används orangeriet som kurslokal.

Växthus och orangeri.

Mariagården barnens trädgård

Barnträdgården

Mitt i Mariagårdens trädgård finns en liten barnträdgård där barn och vuxna kan leka. Här planterar kommunens förskolebarn växter under våren för att se dem gro och sedan skörda när tiden är inne.
Lekstugan hålls öppen maj-september och i barnträdgården är det tillåtet att provsmaka på bären.

Upptäckarstig

Kring Mariagården går en naturstig längs Stenunge å och vidare genom ett skogsparti. Upptäckarstigen är uppskattad av både stora och små.

Läs mer om Mariagården upptäckartig här.

Öppettider

Trädgården är öppen dygnet runt, året runt.

Senast uppdaterad