Mariagården

Mariagårdens historia

Mariagården byggdes någon gång mellan 1770-1790 och är idag ett hus att använda med omtanke och respekt. 1989 blev huset förklarat som byggnadsminne och har blivit stilfullt renoverat under senare år. Vi har anlitat hantverkare som behärskar gamla, beprövade tekniker och orginalfragment av färg och tapeter har visat vägen.

Det är Maria Johansson som gett namn åt det här huset. Hon levde här med sin Herman från 1899 till 1943 då hon dog, 98 år gammal. Men huset fanns långt innan dess.

Mariagården är timrat i två hela våningar. Det är en hustyp som är ovanlig i Bohuslän.

Det stora huset berättar om goda tider. Tänk dig ett stort jordbruk med sjutton kor och två hästar. Ladugården låg där orangeriet nu ligger och gårdsplanen var stensatt med stora hällar. Under 1800-talet var huset vitmålat.

På 1700-talet var det meningen att Mariagården skulle vara gästgiveri men bönderna i byn vägrade sköta vägen hit så gästgiveritanken gick upp i rök. Däremot blev det skola i huset - under några år i början av 1900-talet.

Herman och Maria hade inga barn så när de var borta gick gården ur släkten efter 300 år men Marias dräng och granngårdens ägare arrenderade marken och fortsatte att bedriva jordbruk här, in på 1960-talet.

När Stenungsunds kommun köpte gårdarna i Stenunge by började man restauera husen. Man fann originalfragment av färg och tapeter som visade hur det sett ut. På så sätt fick hantverkarna god vägledning i arbetet och 1989 blev Mariagården förklarat som byggnadsminne.

Senast uppdaterad