Stenungsunds kommunvapen

LEADER

LEADER

LEADER står för Liaison Entre Actions de Developpement de l´ Economie Rural och betyder "Samverkande åtgärder för ekonomisk utveckling på landsbygden".

LEADER är en arbetsmetod för att utveckla landsbygden som har funnits inom EU sedan början av 90-talet och är en del i landsbygdsprogrammet.

Programmet ska främja tillväxt, konkurrenskraft, företagande och sysselsättning med höga ambitioner för miljön.

LAG

Styrelsen för Leader Södra Bohuslän heter LAG (från engelskans Local Action Group) och har 21 ledamöter från deltagande kommuner, ideella sektorn och näringslivet.

LAG arbetar utifrån en gemensam utvecklingsstrategi och fattar beslut om ansökningar om projektmedel.

Leader Södra Bohuslän

Leader Södra Bohuslän är ett område i Västra Götaland som innefattar Stenungsund, Tjörn, Uddevalla, Orust, Kungälv, Öckerö och södra skärgården i Stadsdelen Västra Göteborg.

Just nu väntar vi på startbesked från Jordbruksverket. Först när startbesked mottagits kan vi informera mer utförligt om innehåll och krav på projekt.  Projektansökningar kommer att kunna göras först i januari 2016 och beslut om projekt kan fattas tidigast i april.

Har du frågor om Leader Södra Bohuslän?

Kontakta utvecklingskontoret i Stenungsund!

Verksamhetsledare

Anna Levin 0705-08 47 49 anna.levin@leadersodrabohuslan.se


Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Hanna Landén Freij, 2015-11-19