Stenungsunds kommunvapen

Enkät - Stenungsund Arena

Hjälp oss att bli bättre! Vi vill gärna veta hur du upplevde ditt senaste besök på Stenungsund Arena.

Svara på vår enkät nedan!

Enkät om ditt senaste besök på Stenungsund Arena

1. Jag besökte främst: *2. Besökte du arenan i egenskap av föreningsmedlem? *


3. Hur upplevde du bemötandet från personalen på arenan? *
(till exempel vår attityd, vårt engagemang och vårt sätt att kommunicera med dig)

4. Hur upplevde du trivseln vid besöket? *
(om lokalerna var bra, om det var städat och så vidare)


Kontakt

Emhetschef Idrott/anläggning

Mattias Mossberg
Stenungsund Arena
0303-73 28 82
mattias.mossberg@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Erika Bjernhagen Nilsson, 2017-11-15