Stenungsunds kommunvapen

Hälsans stig i Stenungsund

På Hälsans stig kan du ta en promenad mot ett sundare liv.

Tillsammans med landets kommuner har Hjärt-Lungfonden hittills anlagt ett drygt 50-tal promenad- och motionsslingor. Alla är placerade vid attraktiva promenadstråk. Idén som kommer från Irländska Hjärtfonden är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdomar.

Hälsans Stig kan användas av såväl söndagsflanörer som frisksportare, dagisgrupper och pensionärer. Varje kilometer är utmärkt med skyltar, så att du alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts. Utmed slingorna finns dessutom ett antal översiktskartor. På Hälsans Stig kan du börja och sluta din promenad var du vill och ändå veta hur lång sträcka du vandrat. Kartor finns även att hämta på turistbyrån, vårdcentralen, apoteket, Sundahallen och i kommunhusets växel.

Karta Hälsans Stiglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-08-20