Stenungsunds kommunvapen

Naturstigar

Kartor över våra naturstigar i Solgårdsdalen, Furufjäll och på Stenungsön finns att hämta på Turistbyrån, i Sundahallen, på biblioteket och i kommunhusets växel.

"Vandra, cykla och bada" är en samlingskarta över naturstigar, motionsslingor, cykelvägar  och badplatser i Stenungsund. Här finns den för utskrift:
Karta sidan 1 »PDF
Karta sidan 2 »PDF

Naturstig, Furufjäll

Naturen på Furufjäll erbjuder en stor variation med allt från barr- och lövskog till torr- och våtmarker med växlande flora och fauna. Här finns också kulturminnen och fina utsiktspunkter över Stenungsund och Hakefjorden. Längs stigen står skyltar som berättar om områdets växter och om spåren efter de människor som funnits här under olika perioder. Stigen är ca 3 km lång.
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta över stigen »öppnas i nytt fönster

Naturstig, Stenungsön

Stenungsöns naturstig erbjuder fantastiska kustvyer. På ledens högsta punkt Stora Huvudet finns en bänk. Där kan man slå sig ner och beundra inte bara Stenungsön utan också Inland i öster, Hakefjorden i mitten och Tjörn i väster.Stigen har två sträckningar, 2,5 km eller 1,5 km.
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta över stigen »öppnas i nytt fönster

Naturstig, Solgårdsdalen

Stenungsunds kortaste vandringsled ligger i Solgårdsdalen söder om den bäck som rinner genom dalen. En avstickare från stigen upp till kvarnen bjuder på strålande utsikt över Hakefjorden och Tjörnlandet. Stigen är ca 1,5 km lång.
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta över stigen »öppnas i nytt fönster

Naturstigar, Svartedalen


Fyra vandringsleder av olika längd (2,5 km, 4 km, 5 km och 7 km) utgår från Bottenstugan i den östra änden av Ålevattnet. Stigarna har många härliga rastplatser med eldstäder så tag med korven! Svartedalen är ett av de sjörikaste områdena i södra Sverige och inbjuder till bad, kanotfärder och fiske. Pröva gärna fiskelyckan men kom ihåg: lös fiskekort först!
Hitta till Bottenstuganlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-04-29