Stenungsunds kommunvapen

Naturstigar

Stenungsund har en fantastisk natur och erbjuder varierande möjligheter till friluftsliv och motion. Utöver den unika skärgårdsmiljön har vi bland annat Svartedalens natur-och friluftsområde. På den här sidan hittar du information om var kommunens naturstigar och vandringsleder ligger, samt hur långa de är.

"Vandra, cykla och bada"

"Vandra, cykla och bada" är en samlingskarta över naturstigar, motionsslingor, cykelvägar  och badplatser i Stenungsund. Här finns den för utskrift:
Karta sidan 1 »PDF
Karta sidan 2 »PDF

Naturstig, Furufjäll

Naturen på Furufjäll erbjuder en stor variation med allt från barr- och lövskog till torr- och våtmarker med växlande flora och fauna. Här finns också kulturminnen och fina utsiktspunkter över Stenungsund och Hakefjorden. Längs stigen står skyltar som berättar om områdets växter och om spåren efter de människor som funnits här under olika perioder. Stigen är ca 3 km lång.
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta över stigen »öppnas i nytt fönster

Naturstigar, Svartedalen samt Bohusleden

Fyra vandringsleder av olika längd (2,5 km, 4 km, 5 km och 7 km) utgår från Bottenstugan i den östra änden av Ålevattnet. Stigarna har många härliga rastplatser med eldstäder så tag med korven! Svartedalen är ett av de sjörikaste områdena i södra Sverige och inbjuder till bad, kanotfärder och fiske. Pröva gärna fiskelyckan men kom ihåg: lös fiskekort först!
Från Bottenstugan går det även att ansluta till Bohusledenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hitta till Bottenstuganlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturstig, Stenungsön

Stenungsöns naturstig erbjuder fantastiska kustvyer. På ledens högsta punkt Stora Huvudet finns en bänk. Där kan man slå sig ner och beundra inte bara Stenungsön utan också Inland i öster, Hakefjorden i mitten och Tjörn i väster.Stigen har två sträckningar, 2,5 km eller 1,5 km.
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta över stigen »öppnas i nytt fönster

Naturstig, Solgårdsdalen

Stenungsunds kortaste vandringsled ligger i Solgårdsdalen söder om den bäck som rinner genom dalen. En avstickare från stigen upp till kvarnen bjuder på strålande utsikt över Hakefjorden och Tjörnlandet. Stigen är ca 1,5 km lång.
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta över stigen »öppnas i nytt fönster

Gårdsjöstigen

Gårdsjöstigen

Hälsans stig

Hälsans stig

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2020-02-17