E-tjänst för föreningar - hjälpavsnitt

Alla bidrag och bokningar som föreningar hanterar görs i digitala system. På denna sida presenteras Mina sidor på stenungsund.se som används för de flesta bidragsansökningar. Samt e-serve som används för föreningsregister och bokning av idrottshallar. Inför alla ansökningsperioder anordnas hjälpstugor i systemen.

Hjälpavsnitt Mina sidor- stenungsund.se

Mina sidor hittar du längst upp i högra hörnet på Stenungsund.se

I Mina sidor på stenungsund.se finns de flesta av kommunens e-tjänster t ex bygglov, skolweb, beställning av busskort m.m. I systemet finns flera tjänster för föreningar och även länkar till de olika delarna i e-serve (föreningsregister och vissa ansökningar för barn- och ungdomsföreningar).

I Mina sidor loggar du in med Bank ID och det behövs ingen koppling till föreningens konto, därför är det alltid firmatecknare som ska göra ansökningar. Under grupper i Mina sidors vänstermeny kan du välja Föreningar för att få fram alla tjänster för föreningar.

Mina sidor på Stenungsunds kommuns hemsida

Hjälpavsnitt för e-serve

E-serve består av flera olika delar; e-serve - Sök och boka och e-serve - Mina sidor. Minst en i varje förening är administratör och har fått utbildning i systemet. Du kan alltid höra av dig om du är ny i en förening och vill ha en genomgång i tjänsten. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Logga in i e-serve (Logga in ligger längst upp till höger) Länk till annan webbplats.

Logga in knapp i e-serve

Logga in gör du alltid via knappen längst upp till höger, oavsett vilken sida i e-serve du kommer till. Om du inte har ett konto sedan tidigare skapas ett konto när du har fyllt i din mejl och följt instruktionerna (du kan inte använda en föreningsmejl för att skapa konto eftersom den troligen redan finns i systemet).

När du har skapat ett konto behöver du meddela din mejladdress till den som är administratör för tjänsten i din förening (oftast firmatecknare eller någon som är utsedd av föreningens styrelse). Det är föreningsadministratören som ansvarar för att lägga till fler användare i tjänsten (instruktioner hur en användare läggs till finns nedan).

Bild som visar hur du byter profil i e-serve

All inloggning i E-serve sker via ditt personliga konto som är kopplat till ditt Bank ID och din privata mejl. Till ditt personliga konto kan du koppla en eller flera föreningar.

Om du inte kommer direkt till föreningens konto så trycker du fram menyn genom att trycka på ditt namn längst upp till höger och väljer byt profil. Om föreningens namn inte kommer upp i listan är du inte kopplad till föreningens konto. Då behöver du be föreningens administratör lägga till dig.

Under menyn hittar du de flesta funktioner i tjänsten.

Varje förening avgör själva vilka som behöver ha tillgång till tjänsten. Det kan vara någon som ansvarar för att boka lokaler eller en ledare som behöver översikt över kommande bokningar.

 • Be den som du ska registrera att skapa ett konto i tjänsten (se instruktion ovan)
 • Klicka fram menyn (se instruktion ovan) välj administrera föreningsanvändare.
 • Välj lägg till användare
 • Fyll i namn och den e-post som den nya användaren registrerat.

Film - hur du lägger till användare till föreningskonto (ej tillgänglighetsanpassad) Länk till annan webbplats.

Filmen är inte tillgänglighetsanpassad med textning. Samma instruktioner i text finns därför ovan.

Föreningsregister

Det offentliga föreningsregistret är kopplat till föreningens profil i e-serve.

Föreningar ska varje år, snarast efter årsmöte uppdatera sina kontaktuppgifter i e-serve.

Uppgifter som ska finnas på varje förenings profil är:

 • Kontaktuppgifter till föreningen.
 • En kontaktperson (firmatecknare)
 • E-post för utskick.
 • E-post som ska synas i föreningsregistret på stenungsund.se/foreningsregister.
 • Föreningens senast antagna stadgar

Uppgifter som ska finnas på bidragsberättigade föreningars profil:

 • Bankgiro eller plusgiro.
 • Det totala antalet medlemmar.
 • En kort beskrivning om föreningen, till exempel föreningens vision och verksamhet.
 • Styrelse med kontaktuppgifter. (Ordförande, kassör och sekreterare är obligatoriskt, men lägg gärna till även anläggningsansvarig, verksamhetschef eller andra roller som kan vara viktiga för kommunen att ha kontakt med).

Hur du uppdaterar föreningens profil

 • Klicka på föreningens namn längst upp till höger för att få fram menyn.
 • På din profil kan du ändra eller lägga till uppgifter i varje fält.
 • Tryck på visa/dölj styrelse och tryck på lägg till för att registrera styrelse med kontaktuppgifter.
 • Föreningens senast antagna stadgar laddar du upp via knappen ladda upp dokument/fil.
 • Tryck på spara
 • Ändringarna skickas nu till kommunen för att bli godkända innan de publiceras på er sida och i föreningsregistret.

Uppdatering krävs årligen för att synas i föreningsregistret, uppfylla villkoren för att söka bidrag och få boka lokaler med föreningstaxa. Detta kontrolleras i samband med ansökan om bidragsberättigande varje år.

Film - Hur du uppdaterar föreningens profil i e-serve Länk till annan webbplats.

Filmerna är inte tillgänglighetsanpassad med textning. Samma instruktioner i text finns i listan nedan.

Bokningssystem e-serve

I e-serve finns schema över alla lokaler i Stenungsunds Arena samt övriga idrottshallar och gymnastiksalar som föreningar kan boka. I systemet kan föreningen boka strötider. Privatpersoner kan boka lokalerna och betala med kortdirekt i tjänsen.

Den som är inloggad på föreningens konto i e-serve kan se alla bokningar och avboka vid behov.

När du har loggat in och kommit till min sida så syns dina kommande bokningar allt eftersom vi lägger in dem. Vid varje bokning finns en röd soptunna. Klicka på den så tas din bokning bort.

Min sida i e-serve

Min sida kan du se kommande och tidigare bokningar.

Genom att klicka på fliken inskickade formulär kan du se föreningens påbörjade och inskickade ansökningar om abonnemang eller arrangemang och följa ärenden från inskickat till beslut.

Du kan titta på filmen för att se hur du kan orientera dig i systemet.

Film - Orientera dig på min sida i e-serve (ej tillgänglighetsanpassad) Länk till annan webbplats.

Filmen är inte tillgänglighetsanpassad med textning, men filmens innehåll är sammanfattat i text i stycket ovan.

IVid schemat för respektive lokal (se hitta lokal ovan) kan du välja fliken ärenden. Där finns ett formulär där du kan ansöka om arrangemang.

Är du inloggad så får du fram knappen visa vid ansökan. Är du inte inloggad måste du först logga in och sedan gå tillbaka till sidan.

Spara din ansökan

När du har har gått in i ett formulär och påbörjat din ansökan - Tänk på att spara din ansökan ofta! Om du är inaktiv eller öppnar e-serve i ett annat fönster kan du loggas ut och det du har lagt in försvinner.

Kontrollera att ansökan är inskickad

När du har skickat in din ansökan - kontrollera att ärendet har ändrat status till inskickad under inskickade formulär. Har den status påbörjad är den inte inskickad. Du ska också få ett bekräftelsemejl till den mejl som är registrerad på föreningens profil.

Instruktionsfilm

Du kan titta på steg 1 och 2 filmen för att se hur du ska gå till väga för att söka ansöka i tjänsten när det finns ansökningar öppna.

Film - Orientera dig i tjänsten där du söker föreningsbidrag (ej tillgänglighetsanpassad) Länk till annan webbplats.

Filmen är inte tillgänglighetsanpassad med textning, kan du inte höra filmen och vill ha en genomgång i hur funktionen ärenden är uppbyggd ska du kontakta oss.

Sparade ansökningar hittar du på föreningens Min sida under inskickade formulär. Där kan du även följa processen för bidraget.

Du kan titta på filmen för att se hur du kan orientera dig i på min sida

Film - Orientera dig på min sida i e-serve (ej tillgänglighetsanpassad) Länk till annan webbplats.

Filmen är inte tillgänglighetsanpassad med textning, men filmens innehåll är sammanfattat i text i stycket ovan.

Vanliga frågor om e-serve

De flesta svar får du om du följer stegen ovan. Här presenteras svar på vanliga frågor från er användare. Frågor och svar fylls på allt eftersom nya funktioner börjar användas i tjänsten.

Det är viktigt att du använder länkarna via Stenungsunds kommuns webbplats och inte söker på Google.

Ibland kan du också slussas i väg om något blivit fel eller tagit för lång tid. Prova att gå tillbaka via länkarna på stenungsund.se igen. Om samma problem uppstår igen, se svar på fråga 3.

Prova igen och notera vad det är som händer när det blir fel. Om samma problem uppstår igen, ta gärna en skärmbild och mejla oss och beskriv problemet. Då skapar vi ett supportärende hos systemleverantören MebyYou och hjälper dig så fort vi kan.

Den som har gått utbildningen är ansvarig för att lägga till användare och utbilda övriga i din förening. Genom att följa instruktionerna på denna sida ska ni komma en bra bit på vägen. Men behöver ni mer stöd och utbildning så finns det självklart stöd att få.

BankID är den säkraste inloggningen både för att värna om privatpersoners integritet och kommunens informationssäkerhet. Ett lösenord är för enkelt att dela med sig av, men också lätt att tappa bort, så vi sparar mycket supporttid på att använda BankID i stället för mejl och lösenord.

Du kan titta på filmen för att se hur du ska gå till väga.

Film - Ta bort användare i e-serve (ej tillgänglighetsanpassad) Länk till annan webbplats.

Filmen är inte tillgänglighetsanpassad med textning. Samma instruktioner i text finns därför i listan nedan.

Ta bort användare i e-serve

 • Klicka på ditt namn längst upp till höger och välj administrera föreningsanvändare.
 • Tryck på ikonen papperskorgen vid den användare du vill ta bort.

Kontakt

Föreningsutvecklare

Mia Marie Johansson
Kultur & Fritid
0303-73 50 89
forening@stenungsund.se

Bokning av lokaler

e-post: bokningfritid@stenungsund.se

Senast uppdaterad