Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Läsfrämjande plan 2020

I Samarbete med barnavårdscentral och öppen förskola

Samtliga nyblivna föräldrar bjuds in till biblioteket med sin BVC-grupp. Biblioteket berättar om barns språkutveckling och vikten av högläsning. Alla nyblivna föräldrar får ett presentkort på De små barnens bok från sin BVC-sköterska. Boken kan hämtas på biblioteket eller bokbussen.

Biblioteket besöker familjecentral / öppen förskola och berättar om barns språkutveckling och vikten av högläsning samt tipsar om böcker och om bibliotekets läsfrämjande aktiviteter. På kommunens öppna förskolor finns tamburbibliotek med bokpåsar att låna hem anpassade efter olika åldrar och även på flera olika språk. Tamburbiblioteket är den enklaste formen för att ta del av bibliotekets möjligheter, föräldrar lånar med sig en bokpåse hem utan krav på återlämningstid eller plats.

Biblioteket genomför tillsammans med Kulturskolan dramatiserade sång- och sagostunder med olika teman och innehåll på Familjecentralen Hasselkärnan två gånger på hösten och en gång på våren.

II Barn i förskoleåldern

Alla barn i Stenungsunds kommun som efter sommaren ska börja i förskoleklass får en femårsbok i gåva från biblioteket. Årets bok 2020 är Hemma hela sommaren av Elin Johansson. I samband med detta får alla förskolor en möjlighet att delta i bibliotekets gemensamma skapande projekt som tar utgångspunkt i boken. Denna gång är fokus på vilka lekmöjligheter som finns i vårt gemensamma närområde. Skapandet kommer att resultera i en tittskåps-utställning på bibliotekets barnavdelning. Biblioteket kommer även att erbjuda en lekmiljö utifrån boken på barnavdelningen. Lekmiljön invigs i samband med utställningen och pågår under hela sommaren.

Alla kommunens förskoleklasser bjuds in till biblioteket för en biblioteksvisning och sagostund. I samband med besöket får barnen med sig ett brev till målsman samt förbindelsekort för att senare kunna komma tillbaka till biblioteket och få ett eget lånekort. Klassen får också med sig en bokgåva till sitt klassrum. Årets gåvobok till förskoleklasserna är ett paket med systrarna Adbåges böcker Halsen rapar hjärtat slår och Folk.

Biblioteket köper in media kring teman för förskola och grundskola, t ex genusfrågor, matematik, miljö, familj mm.

Biblioteket har ett rikt utbud av barnlitteratur på flera språk. Vi erbjuder även språkpåsar där vi plockar ihop flera böcker på samma språk i en påse att låna för familjer eller förskolor.

Både förskolor och enskilda låntagare kan låna Sagopåsar på biblioteket. Sagopåsarna innehåller en barnbok och material som kan användas för att leka sagan och dramatisera bokens innehåll.

I biblioteket finns Äppelhyllan med media för och om barn med funktionsvariationer. Där finns böcker som väcker läsglädje eller ger stöd och inspiration till vuxna som möter barn med särskilda behov.

III Bokbussen

Vår bokbuss Hjördis erbjuder besök på kvällarna i områden där det bor många barnfamiljer för att uppmuntra barns läsning på fritiden.

Bokbussen besöker samtliga förskolor i kommunen varje månad enligt schema. På bussen finns barnbibliotekarier som kan stötta pedagoger och barn när de besöker bussen tillsammans. Pedagogerna beställer även boklådor kring teman eller sagopåsar som bokbussen tar med till förskolan.

IV Barn i skolåldern

Biblioteket gör läsfrämjande besök med bokbussen i klasser på skolor i kommunens ytterområden varje månad. Barnbibliotekarier möter varje klass under schemalagd tid och eleverna får tillgång till nya böcker.

Biblioteket samverkar med nätverk för lärarbibliotekarier kring inköp av böcker till skolbiblioteken. Biblioteket gör inköp av bestånd för läsning i grupp, ”bokpratsböcker”, eller inför författarbesök, med flera exemplar per titel. Vi köper in böcker med hög aktualitet för barn och ungdomar.

Barnbiblioteket instruerar om och förmedlar login till Legimus för egen nedladdning till de barn som behöver stöd i sin läsinlärning eller kompensatoriska hjälpmedel i form av talböcker (http://www.legimus.se/203492/vem-far-lana ). Tjänsten Legimus erbjuds för läsning såväl i skolan som hemma.

V Biblioteket och barns läsning på fritiden

Bibliotekets barnavdelning är en inbjudande miljö som inspirerar till läsning och lek. Vi förändrar miljön utifrån våra aktiviteter och till sommaren 2020 kommer vi att inreda Lyktan utifrån miljön i boken Hemma hela sommaren, vi kommer även att inviga vårt nya lekbord med tågbana, dinosaurier och bondgårdsdjur. Vi erbjuder även olika temahyllor på biblioteket t.ex. har vi en avdelning med böcker för vuxna om barn och föräldraskap samt en hylla med temaböcker om att få och ha syskon.

“Bebben på bibblan” är träffar för bebisar och deras vuxna en gång i månaden med läsning, sånger, ramsor, musik och en skapande aktivitet. Bebben på bibblan arrangeras i samverkan med Kulturskolan.

Biblioteket erbjuder fredagsmys på bibblan för barn 2-6 år. Dels erbjuds saga+yoga, ett eget koncept där vi startar med att läsa en bok och sedan går på ett yogaäventyr med utgångpunkt från boken. Vi provar andningsövningar, rörelse, balans och avslappning. Vi erbjuder även “klassiska” sagostunder där barnen får följa med in i bokens fantasifulla värld tillsammans med oss på biblioteket. Som start på sommarlovet erbjuder vi en äventyrsvandring tillsammans med Kulturskolan. Biblioteket erbjuder även sagostunder på flera olika språk vid vissa tillfällen, T.ex. arabiska och somaliska.

Bibliotekets Bokslukarklubb för barn 9-12 år träffas en gång i månaden. Bokslukarklubben är en mötesplats på biblioteket för barn som gillar att läsa. Vi pratar böcker, boktipsar, fikar och mycket mer.

Biblioteket erbjuder läsfrämjande lovaktiviteter under sportlov, sommarlov och höstlov i ett separat lovprogram. Exempelvis anordnas författarbesök, sommarbokenträffar, skrivarworkshops, tävlingar, skapande verksamhet, sagostunder och mycket mer. Lovprogrammet skickas ut genom Unikum till alla vårdnadshavare i kommunen inför lovet.

Biblioteket skapar positiva möten med böcker och litteratur under kulturhusets Barnlördagar 6 gånger per år.

Biblioteket inspirerar till läsning och informerar om våra läsfrämjande aktiviteter för barn och unga på bibliotekets Instagram. Det kan exempelvis vara boktips där barn tipsar varandra om sina favoritböcker.

VI Biblioteket och ungdomars läsning på fritiden

Bokklubb för ungdomar som arrangeras tillsammans med en elev från Nösnäs gymnasium. Biblioteket stöttar upp med bokförsörjning och marknadsföring.

TEXT är skrivträffar för ungdomar som består av tex workshops och författarbesök för ungdomar.

#Boken är fri är ett bookcrossingprojekt där biblioteket delar ut gratis böcker till ungdomar på kommunens fritidsgårdar i Stora Höga, på Hasselgården och i RUM1.

VII Uppsökande verksamhet

Biblioteket placerar ut böcker där barn och föräldrar befinner sig under lite längre stunder. Exempelvis finns böcker i Babyloungen på torget, i BVC väntrum samt i väntrum på vårdcentralen. Under sommaren finns boklådor på Mariagårdens sommarcafé och i Kulturhusparken i samband med parklek.

Biblioteket besöker och håller i sagostunder på Kyrkans öppna förskolor. På alla kyrkans tre öppna förskolor i kommunen finns tamburbibliotek med bokpåsar att låna hem, dels anpassade efter olika åldrar och även på flera olika språk.

Biblioteket besöker olika arrangemang exempelvis Arenadagen för ungdomar och Hasselgårdens Sommarskoj för barn 9-12 år. Vi delar ut gratis böcker och informerar om bibliotekets läsfrämjande arrangemang som skrivarworkshops, barnlördagar och bokslukarklubb.

Läsfrämjande besök sker varje termin på kommunens ungdomscafé som är en öppen fritidsgårdsverksamhet för ungdomar och unga vuxna med olika funktionsvariationer.

Biblioteket besöker regelbundet Svenska kyrkan kvinnocafé (Kvinnor tillsammans för integration) där vi träffar föräldrar och berättar om biblioteket, vikten av högläsning och bjuder in till våra aktiviteter.

Kontakt

Enhetschef Bibliotek

Inger Thorsen
0303-818 80
inger.thorsen@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-04-06